Rada vlády zvolila nové členy předsednictva TA ČR

Rada vlády pro výzkum, vývoj a inovace (RVVI) zasedala dnes ve Strakově akademii. Mezi hlavní témata jednání patřilo udělení Ceny předsedy RVVI za propagaci a popularizaci vědy, výzkumu a inovací, návrh na jmenování tří nových členů předsednictva Technologické agentury České republiky (TA ČR) a projednávání aktuální situace přípravy státního rozpočtu na vědu a výzkum pro rok 2018, se střednědobým výhledem do roku 2020. Cenu předsedy RVVI vicepremiér pro vědu, výzkum a inovace Pavel Bělobrádek udělil známému entomologovi profesoru Janu Žďárkovi.

„Profesor Žďárek již mnoho let svým strhujícím vypravěčským talentem zpřístupňuje široké veřejnosti zdánlivě tak nezáživnou skupinu živočichů jakou je hmyz. Jeho popularizační dílo je dokladem toho, že vědecká práce a její výsledky se dají podávat atraktivní a poutavou formou. Takoví lidé jsou inspirátory dětí a mladých lidí k tomu, aby se vědě a výzkumu profesně věnovali,“řekl k udělení ceny místopředseda vlády Bělobrádek, který je zároveň předsedou RVVI. Cenu předsedy RVVI lze udělit v jednom kalendářním roce pouze jedné osobě s finančním oceněním až do výše 500 000 Kč. Předseda RVVI se v tomto případě rozhodl pro částku 350 tisíc korun.

Rada na svém dnešním zasedání také navrhla tři nové členy pětičlenného předsednictva Technologické agentury. Ke 12. říjnu 2017 totiž končí druhé funkční období místopředsedovi TA ČR Martinu Bunčekovi, dále Miroslavu Janečkovi a Vladimíru Kebovi. RVVI letos na jaře vyhlásila veřejnou výzvu k nominaci kandidátů na členy předsednictva TA ČR. V termínu do 15. května bylo doručeno celkem 26 návrhů a z nich nominováno 14 kandidátů. Na dnešním zasedání provedli radní tajnou volbu a na základě jejích výsledků Rada navrhla do předsednictva TA ČR rektora Technické univerzity v Liberci Zdeňka Kůse, Martina Dudu, který je ředitelem Centra podpory inovací na Vysoké škole báňské – Technické univerzity v Ostravě. Materiál s nově jmenovanými členy Technologické agentury bude předložen ke schválení vládě.

RVVI se dnes také zabývala stavem zapracování výdajů na vědu, výzkum a inovace schválených vládou do návrhu zákona o státním rozpočtu 2018, který MF aktuálně předkládá vládě. Rada nadále trvá na svém dřívějším usnesení z letošního června. RVVI dále žádá místopředsedu vlády Bělobrádka, aby trval na dodržování zákona č. 130/2002 Sb. a vládou schváleného usnesení č. 385 ze 22. května 2017. Zároveň žádá vicepremiéra Bělobrádka, aby podpořil stanovisko premiéra Sobotky, ve kterém také požaduje dodržení usnesení vlády.

Prof. RNDr. Jan Žďárek, DrSc.:
Vystudoval Přírodovědeckou fakultu UK v Praze, obor zoologie bezobratlých, poté pracoval v Entomologickém ústavu a později v Ústavu organické chemie a biochemie AV ČR, zabývá se fyziologií a chováním hmyzu. Žďárek působil na několika univerzitách v USA a byl v expertních týmech výzkumných projektů na africkémouše tse-tse. Na Přírodovědecké fakultě UK a Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích přednášel smyslovou fyziologii a etologii hmyzu. Je autorem populárně naučných knih o hmyzu (Neobvyklá setkání; Proč vosy, včely, čmeláci, mravenci a termiti…? aneb Hmyzí státy; How Animals Communicate; Hmyzí rodiny a státy).

Newsletter