Reakce guvernéra ČNB Jiřího Rusnoka na výroky premiéra Andreje Babiše týkající se ČNB

Česká národní banka momentálně žádným ziskem, který by mohla poslat do státního rozpočtu, nedisponuje. Bankovní rada 18. března 2021 rozhodla, že zisk ČNB za rok 2020 bude zcela použit na úhradu části ztráty z minulých let. Toto rozhodnutí se opírá o zákonnou úpravu, ze které vyplývá povinnost přednostního použití zisku na úhradu kumulované ztráty. I poté ČNB vykazuje neuhrazenou ztrátu z minulých let, a to ve výši 37,5 miliardy korun.

Česká republika je na rozdíl od Spolkové republiky Německo nebo Švýcarska zemí, jejíž hospodářství stále tzv. konverguje, tzn. přibližuje se ekonomické úrovni nejvyspělejších zemí. K tomuto trendu se česká ekonomika po odeznění pandemie pravděpodobně vrátí, což bude způsobovat tlak na posilování kurzu koruny a generovat účetní ztrátu ČNB z přecenění cizoměnových devizových rezerv do korun. Z toho důvodu je ČNB po uhrazení kumulované ztráty povinna naplnit rezervní fond, jehož zůstatek je nyní nulový. Teprve poté může bankovní rada v budoucnu rozhodnout o odvedení zisku do státního rozpočtu. Připomínám rovněž, že cílem ČNB není tvorba zisku, ale plnění jejího mandátu, kterým je zajištění cenové a finanční stability.

Nezávislost je vedle otevřenosti a odbornosti jedním ze tří základních principů fungování ČNB. Česká národní banka, bankovní rada ani žádný člen bankovní rady ze zákona nesmějí přijímat ani vyžadovat pokyny od prezidenta, vlády, parlamentu, správních úřadů ani žádného jiného subjektu. O pohybu úrokových sazeb proto bankovní rada ČNB rozhodne dle svého vlastního uvážení, a to na základě výhledu ekonomiky, který je momentálně silně spjat s koncem pandemie nemoci COVID-19. Rozhodnutí o pohybu sazeb bankovní rada činí vždy v zájmu plnění hlavního mandátu ČNB, tj. v zájmu zajištění cenové stability.

Newsletter