Evropské i americké výnosy klesají. Evropské akcie v mínusu, futures amerických smíšené. Dolar v lehké ztrátě nad 1,0860 za euro. Koruna v zisku pod 24,70 za euro.

Reakce Ministerstva zemědělství na závěr Nejvyššího kontrolního úřadu ke kontrole Lesů ČR

Závěr Nejvyššího kontrolního úřadu (NKÚ) týkající se Lesů ČR (LČR) nekonstatuje jakékoliv porušení předpisů nebo nehospodárné využití finančních prostředků. Tak hodnotí Ministerstvo zemědělství (MZe) i Lesy ČR kontrolu NKÚ, který prověřil, jak LČR postupovaly při řešení kůrovcové kalamity a současně se zaměřil na vybrané položky hospodaření tohoto státního podniku v letech 2016 až 2018.

„Jsem rád, že úřad neshledal žádná pochybení v hospodaření s majetkem a nákupu marketingových a právních služeb. V souvislosti s kůrovcovou kalamitou, jak úřad konstatoval, jsme přijali novou strategii a změnili obchodní model Lesů České republiky. Kombinujeme vlastní i dodavatelské výrobní kapacity, a pružně tak reagujeme na aktuální situaci v konkrétní lokalitě. Zvýšili jsme objem dříví obchodovaného ve vlastní režii a také výměru pozemků obhospodařovaných našimi lesními závody. Letos plánujeme výsadbu více než 70 milionů sazenic, v lesích máme instalované obranné lapáky a lapače, v terénu testujeme nové metody asanace napadeného dříví. Děláme tedy veškerá možná opatření, která zabrání šíření kůrovce a kalamitu zastaví,“ řekl generální ředitel Lesů ČR Josef Vojáček.

MZe postupně zavedlo řadu opatření vůči všem vlastníkům lesů. Jde především o opatření obecné povahy, která mají vlastníkům lesů uvolnit ruce tak, aby se mohli plně soustředit na boj s kůrovcem v místech, kde je to nejefektivnější, a také aby mohli vzniklé holiny znovu zalesnit. Značnou aktivitu MZe vyvíjí v oblasti legislativní, a to např. posílením finančních příspěvků určených vlastníkům lesů, přijetím dvou novel lesního zákona či novely vyhlášky o ochraně lesa, stejně jako pomoc vlastníkům lesů při zajištění podmínek pro účinnou asanaci napadeného dříví či zajištění pracovních kapacit pro práce v lesích.

Maximální prioritou je samozřejmě finanční pomoc státu ve vztahu k vlastníkům lesů, na které stávající kůrovcová kalamita dopadá v plné síle. Nemalá část aktivit MZe je věnována i vytvoření podmínek pro následné zalesňování kalamitních holin s cílem obnovit lesy jako lesy různorodé, bohaté a klimatickým změnám odolné.

Newsletter