Realitní trh neustrnul mimořádné době navzdory

Vstoupili jsme do dalšího roku, kdy na naše životy doléhá rozšíření koronaviru a související vládní opatření. Ty se dotýkají každodenního života a prakticky všech oborů lidské činnosti. Zdá se, že rozvoj některých z nich však nebyl zásadně omezen, mezi takové patří i prodej nemovitostí, který dokázal na změny pružně reagovat.

Realitní trh láme rekordy, lidé vidí v současnosti v nemovitostech bezpečné místo pro uložení svých peněz a banky jim k tomu napomáhají nízkými sazbami hypoték. Pružně musela na omezení reagovat i samotná forma prodeje koncovým zákazníkům, protože realitní byznys je obor, kde dochází obvykle k fyzickému kontaktu mezi lidmi.

“Současná situace napomohla rozvoji online a virtuálních prohlídek nemovitostí a dalších forem nepřímé komunikace mezi prodávajícími a kupujícími. Nejenže přináší pro zájemce o nákup pohodlnější a rychlejší výběr nemovitosti, ale zásadně snižují také riziko nákazy,“ vysvětluje Tomáš Urbánek z realitního portálu RealityMat.cz a dodává, že bez této možnosti by byl prodej koncovým zákazníkům ohrožen už jen proto, že se velká část populace snaží omezit osobní kontakt s dalšími lidmi omezit na minimum.

Mohlo by se tedy zdát, že vztah mezi realitními kancelářemi a koncovými zákazníky zažívá otřes, opak je však pravdou. Prodej realit bude i v budoucnu významně postaven na vztahu mezi osobností makléře a kupujícím.

Makléř se totiž nestará pouze o prohlídku nemovitosti, ale je partnerem klienta během celého procesu pořízení bydlení, od prvotní poptávky až po uzavření smluv. Právě individuální a lidský přístup zástupce prodávajícího má zásadní vliv na úspěch či neúspěch samotného prodeje i přes sílicí pozici virtuálních platforem,“ komentuje proměny trhu Tomáš Urbánek.

Home office mění požadavky

V posledních měsících jsme svědky rozvoje pracovních koutů nebo samostatných pracoven, kde mohou lidé na dlouhodobých home officech pracovat bez toho, aby byli rušeni rodinou či ostatními členy domácnosti. Otazník však visí nad kancelářemi komplexy, které tvořily významnou část novostaveb v Česku.

„Kancelářské budovy jako takové určitě nezaniknou, jak jim bylo prorokováno obzvlášť na začátku pandemie. Změní se však jejich fungování a množství a způsob využití času, který v nich lidé tráví,“ vysvětluje Urbánek.

Nejistý retail

Jednou z nejzásadnějších částí trhu je jednoznačně retail, a to hned ve dvou rovinách. Negativní vliv mají opakované uzávěry obchodů a služeb či další omezení prodeje. Zároveň rozšíření nákazy urychlilo trend úpadku kamenných obchodů a příklonů zákazníků k e-shopům, které můžeme již řadu let pozorovat především v Severní Americe a v menší míře i v Evropě.

V nejbližších letech pravděpodobně nedojde k rychlému zániku většiny obchodních center, ale ať bude koronavirus ovlivňovat lidské životy, jakkoliv dlouho, majitelé obchodních komplexů však stojí před zásadní výzvou, jak do svých rozsáhlých a na provoz náročných objektů přilákat dostatečný počet potenciálních kupujících a dát jim ekonomicky udržitelnou náplň.

Newsletter