Ředitel sekce měnové ČNB Petr Král: Existuje riziko, že dojde na odukotvení inflačních očekávání ve střednědobém a dlouhodobém rámci. Jde ale „pouze“ o riziko, proto pracujeme se základním scénářem, kde jsou očekávání ukotvena.

Newsletter