Restrukturalizace uhelných regionů dolů v ČR inspirací pro Evropu

Zástupci Evropské komise považují český vládní program RE:START za dobrý příklad restrukturalizace uhelných regionů pro celou Evropu. Zaznělo to na druhé konferenci pro Strategii restrukturalizace Moravskoslezského, Ústeckého a Karlovarského kraje, která se uskutečnila v konferenčním sále Ministerstva průmyslu a obchodu. V rámci programu RE:START se už podařilo spustit dotační tituly v celkovém objemu 11 miliard korun. MPO to uvedlo v tiskové zprávě.

Cílem konference bylo společně projednat realizaci a aktualizaci Akčního plánu, který umožní strukturálně postiženým regionům čerpat další finanční prostředky z národních a evropských zdrojů. Kromě reprezentantů Evropské unie se zúčastnili ministr průmyslu a obchodu Tomáš Hüner, ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová, náměstci ministrů, poslanci, senátoři, hejtmani, zástupci krajských tripartit a další hosté.

 „Považuji za zásadní podporu uhelných regionů a možnost využít pro ně peníze z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. O tom konec konců průběžně jednám se zástupci Evropské komise, naposledy s místopředsedou EK a komisařem pro energetiku Marošem Šefčovičem tento týden v Bratislavě. Je to přesně ta cesta, jak nečerpat pouze pro to, aby se čerpalo, ale na to, co je skutečně potřeba, jak jsem se osobně přesvědčil při vládních návštěvách krajů,“ říká ministr průmyslu a obchodu Tomáš Hüner.  

Cílem RE:STARTu je pomoci strukturálně postiženým regionům zastavit zaostávání a nastartovat prosperitu. Moravskoslezský, Ústecký a Karlovarský kraj procházejí proměnou po vzoru německé restrukturalizace. Program společně spravuje Ministerstvo průmyslu a obchodu, Ministerstvo pro místní rozvoj a Úřad zmocněnce vlády pro Moravskoslezský, Ústecký a Karlovarský kraj.

 „Tři kraje naší republiky, které jsou postiženy těžbou uhlí a které procházejí strukturálními změnami, tedy kraj Karlovarský, Ústecký a Moravskoslezský, se dočkají podpory v mnoha oblastech. Jsme si vědomi, že je zde pomoc opravdu nutná. Na akčních plánech jsme začali pracovat v roce 2017 a už nyní chystáme další. S jednotlivými kraji proto konzultujeme konkrétní potřeby, aby na ně byla opatření přímo zacílena a aby se situace v regionech začala měnit k lepšímu. Nechceme pouze zalepovat některé díry, chceme docílit komplexního systému změn. Ministerstvo pro místní rozvoj bude i nadále krajům pomáhat například s odstraňováním zchátralých budov a dále připravujeme také opatření k místnímu cestovnímu ruchu,“ říká ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová.

Vládní program RE:START se může po roce fungování pochlubit řadou úspěšných projektů, které v řeči dotačních titulů zahrnují finanční prostředky v celkovém objemu 11 miliard korun. Nejvíce peněz (4 miliardy korun) se podařilo alokovat na program Revitalizace Krušných hor. Díky RE:STARTu byly dále o 3 miliardy korun navýšeny prostředky na řešení ekologických škod po těžbě uhlí vzniklých před privatizací těžebních společností. Na revitalizaci a podnikatelské využití brownfieldů se podařilo alokovat 2 miliardy korun a na rozvoj vysokých škol 2,2 mld. Kč. Dotaci již obdrželo dohromady 50 žadatelů a dalších cca 100 čeká na vyhodnocení podaných žádostí.

 „Přestože od schválení akčního plánu neuplynul ještě ani rok, právě díky RE:STARTU se už podařila spousta konkrétních věcí. Byly vyhlášeny dvě výzvy na podnikatelské využití brownfieldů, města a obce hojně využily dotační program týkající se demolic v sociálně vyloučených lokalitách. Zejména mne těší dvě výzvy z operačního programu Výzkum, vývoj, vzdělávání určené speciálně pro vysoké školy ve všech třech strukturálně postižených krajích. Nesmím zapomenout ani na výzvy vyhlášené ve spolupráci s Technologickou agenturou ČR v programech Epsilon a Éta. Pro Ústecký a Karlovarský kraj je velkým úspěchem navýšení alokace programu na řešení ekologických škod,“ uvedl vládní zmocněnec Jiří Cienciala s tím, že rozpracována je řada dalších opatření pro vyhlášení konkrétních výzev. „Jedná se například o dotační titul na nepodnikatelské využití brownfieldů, na který už nyní registrujeme velký zájem ze strany měst a obcí,“ dodal.

Bylo dokončeno každoroční hodnocení dosavadních výsledků a také aktualizace akčního plánu pro další roky. Ten by vláda měla projednat v příštích dnech. Opět se počítá s využitím evropských i národních finančních prostředků. Téměř polovina opatření má investiční charakter. Nový akční plán pamatuje na podnikatele, výzkumné organizace, města, obce i vzdělávací zařízení.

Dokument, na jehož schválení teď regiony čekají, představila na konferenci Gabriela Nekolová, zástupkyně zmocněnec vlády.

„Program RE:START nevzniká od stolu nebo v pražských kancelářích, ale přímo v terénu v regionech, Úřad zmocněnce vlády denně komunikuje s regionálními partnery jejich potřeby, které pak společně s rezorty zpracováváme. Při tvorbě nového akčního plánu, který v příštích dnech projedná vláda jsme obdrželi 300 námětů. Nakonec náročným výběrem prošlo 27 opatření. Mezi ně patří například požadavek na modernizaci základních a středních škol, dotace na posílení nízkoemisní dopravy ve městech, investice do krajského zdravotnictví a zajištění zdravotnického personálu, dotace pro podnikatele na nemovitosti, nebo na revitalizace sídlišť.  Celkově se dá říci, že druhý akční plán je více zaměřen zvýšení kvality života v našich krajích,“ vysvětlila Gabriela Nekolová, zástupkyně zmocněnce vlády pro restrukturalizaci.

RE:START je prvním takto rozsáhlým programem hospodářské přeměny tří krajů v historii České republiky a postupně se stává vzorem i pro ostatní země. V červenci bude představen na jednání Platformy Uhelné regiony procházející transformací v Bruselu.

Newsletter