Režim paušální daně ano, či ne. Čas máte už jen do 10. ledna

Nebyla by pro vaše podnikání výhodnější paušální daň? Přihlásit se k ní je možné už jen do 10. ledna, a proto stojí za to se na tento režim zblízka podívat. Nová výše paušální daně v 1. pásmu činí 7 498 Kč a jsou v ní pomyslně zahrnuty jak zálohy za zdravotní a sociální pojištění, tak i daň z příjmu fyzických osob. Navíc s ní není nutné podávat daňové přiznání. Pro úplnost ještě dodejme, že nová minimální záloha za sociální pojištění se pro rok 2024 vyšplhala na
3 852 Kč a minimální záloha za zdravotní pojištění na 2 968 Kč. 

Paušální daň se vyplatí OSVČ z velké míry podle toho, do jakého výdajového paušálu spadají a jaké mají příjmy. Stručně řečeno, těm s 60% výdajovým paušálem přináší paušální daň benefit pouze při příjmech vyšších než zhruba 690 000 Kč a v případě žádných dalších odpočtů z daní. Při 40% výdajovém paušálu je naopak hranice, od které se paušální daň vyplatí, už na 460 000 Kč.

Výhody paušální daně

Najít důvody, proč vstoupit do režimu paušální daně, není těžké. Živnostník nebo podnikatel se zbaví zbytečného papírování a platí pouze jeden odvod místo tří. Nemusíte se také trápit s daňovým přiznáním, protože s paušální daní se žádné neodevzdává. Další nespornou výhodou režimu paušální daně je to, že se díky ní zbavíte většiny daňových kontrol,“ zmiňuje Jana Jáčová, šéfka a zakladatelka firmy UOL Účetnictví. Spočítat si, nakolik by pro vás byla paušální daň výhodná, můžete na webu ministerstva financí mfcr.cz, kde najdete spolehlivou a pro tento rok aktualizovanou kalkulačku.

Kdo se může stát poplatníkem

Pokud vás vidina jednoduchého režimu paušální daně láká, nejprve si ještě ověřte, jestli se můžete stát poplatníkem v paušálním režimu, nebo ne. Podmínkami pro OSVČ je nebýt plátcem DPH a nebýt společníkem veřejné obchodní společnosti ani komplementářem komanditní společnosti. Nesmí proti vám běžet insolvenční řízení a nesmíte pracovat jako zaměstnanec. Výjimku však tvoří například příjmy z dohody o provedení práce. Příjmy mimo samostatnou výdělečnou činnost a příjmy zdaňované srážkovou daní mohou sahat pouze do výšky 50 000 Kč a konečně je tu i poslední podmínka – vaše příjmy za poslední rok nesmí převyšovat rozhodné příjmy pro konkrétní zvolené pásmo paušálního režimu.

Paušální daň v novém kabátě

Paušální daň prošla loni oproti předchozím roku značnou proměnou a její loňská podoba trvá v základním ohledu i nadále. Zatímco dříve byla určena pouze pro neplátce DPH s výdělkem do milionu korun, od roku 2023 ji mohou využít i podnikatelé s výdělkem do 2 milionů korun. Zároveň přišlo i rozdělení záloh podle tří pásem dle výše příjmů a povahy podnikání. První paušální pásmo je rozděleno na tři kategorie, ve kterých se pohybují OSVČ s příjmem do 1 milionu korun, ale i do 1,5 a 2 milionů, v závislosti na výši a povaze příjmů. Druhé pásmo zahrnuje podnikatele s příjmem do 1,5 milionu Kč a třetí pásmo je zde pro podnikatele s příjmy do 2 milionů. Oproti loňsku se ale výše paušální daně změnila. V prvním pásmu jde o nárůst o 1 290 Kč na 7 498 Kč, v druhém se poskočilo o 745 Kč na
16 745 Kč a ve třetím o 1 139 Kč na konečných 27 139 Kč.

Jak se k dani přihlásit a jak ji platit

Jestliže jste přesvědčeni, že by pro vás paušální daň byla výhodná, a přitom již podnikáte, neotálejte. Oznámení o vstupu do paušálního režimu musíte odevzdat nejpozději do 10. ledna prostřednictvím formuláře, který najdete na webu ministerstva financí. Splatnost je pak vždy do 20. dne daného měsíce a hradí se na účet místního finančního úřadu, který má svůj vlastní bankovní účet s předčíslím 2866. Každý měsíc se odesílá stejná částka a variabilní symbol odpovídá kmenové části DIČ, u fyzických osob rodnému číslu.

Jak režim ukončit

Jestliže jste v minulém roce daně v paušálním režimu odevzdávali a chcete se v roce 2024 vrátit k zálohám, musíte to finanční správě oznámit do 10. ledna 2024. Pokud tento termín nestihnete, budete muset vyčkat až do dalšího zdaňovacího období, protože vystoupit z paušálního režimu z vlastní vůle kdykoli během roku není možné.

Naopak přechod mezi pásmy možný je. „Pokud během zdaňovacího období svými skutečnými příjmy překročíte hranici pro dané pásmo, můžete přejít do pásma vyššího, a rozdíl mezi pásmy doplatit,“ doplňuje Jana Jáčová a upřesňuje, že pokud mají OSVČ příjem vyšší než 2 miliony Kč, vrací se k zálohám a po uplynutí daného kalendářního roku podávají daňové přiznání a přehledy pro zdravotní pojišťovnu a na ČSSZ. Na oznámení správci daně mají v tomto případě lhůtu do 15 dnů.

PŘEHLED

REŽIM PAUŠÁLNÍ DANĚ

Nová výše částek pro paušální daň:

  1. pásmo – 7 498 Kč
  2. pásmo – 16 745 Kč
  3. pásmo – 27 139 Kč

MINIMÁLNÍ ZÁLOHY

Nová minimální záloha pro hlavní činnost:

Sociální pojištění – 3 852 Kč

Sociální pojištění v případě prvních dvou letech podnikání – 3 210 Kč

Zdravotní pojištění – 2 968 Kč

Nová minimální záloha pro vedlejší činnost:

Sociální pojištění (pokud jste povinni platit) – 1 413 Kč

Zdravotní pojištění – výše, kterou (ne)platíte doposud, přehled rozhodne

Newsletter