Evropské i americké výnosy klesají. Euro po včerejším zpevnění nad 1,0900 EURUSD zisky smazalo. Obchoduje se pod 1,0850 EURUSD. Koruna se drží stabilně nad 23,80 za euro.

Roboti a programování? Učí děti i dospělé

Robotika je žhavým tématem současnosti. Bez pochyb hraje velkou roli při automatizaci v průmyslu, ale čím dál více se promítá i do našich všedních životů. Připraví nás roboti o práci? A co mohou naučit naše děti?

Téma ztráty zaměstnaní kvůli automatizaci je nestále živé. Už desítky let se objevují zprávy, že nás roboti vystřídají. Příkladem srovnání jsou tři obálky německého magazínu Spiegel, z let 1964, 1978 a 2016. Všechny predikovaly, že technický vývoj bude znamenat zánik pracovních míst. Podívejte se však na statistiky nezaměstnanosti v posledních letech – pokud by platila úměra, že vyšší míra automatizace znamená méně pracovních míst, tak by jak v Německu, tak v Čechách měla nezaměstnanost růst, a přitom tomu je právě naopak.

Dnes se roboti stále víc podobají člověku

Nejvíce kontroverzními roboty jsou tzn. humanoidy, aneb roboti, kteří připomínají lidské bytosti. „Zde narážíme na limity toho, co jako společnost v tento okamžik akceptujeme. Lidsky vyhlížející roboti zároveň mohou přinášet různé zajímavé etické otázky do budoucna v případech, kdy nejen jako lidé vypadají, ale zároveň dosáhli takového stupně vývoje, že by je ostatní lidé považovali za inteligentní “bytosti”,“ míní Jana Večerková, zakladatelka Coding Bootcamp Praha.

Co naopak mohou naučit roboti děti?

Už od roku 2012 je k dostání například Raspberry Pi, vyvíjený britskou nadací, jejímž cílem je propagovat výuku programování na školách. Tato nadace vyvinula celou sérii kurzů zdarma vhodné pro výuku programování, včetně robotů. „Jsou dva hlavní způsoby, kterým se roboti mohou podílet na výuce. Prvním je programování samotných robotů, což je pro děti zábavná forma učení se logickému myšlení. Čím méně mají děti pocit, že se aktivně učí, tím lépe – nejlepší je, když jsou natolik vtáhnutí do tvorby, že ani vnímají čas,“ uvádí Jana Večerková z Coding Bootcamp Praha.

Proto je programování her či robotů tolik oblíbenou formou učení programování pro děti. Programování ale není jedinou dovedností, kterou se děti takto učí. Jde o kreativní proces, do kterého se zapojují v týmu spolužáků. Zároveň pracují na projektu, jehož výsledky mohou hrdě prezentovat svým kamarádům či rodičům. Děti se také učí trpělivosti, protože brzy zjistí, že každá vlastnost, kterou robot má mít je třeba dobře promyslet a naprogramovat, pečlivě krok po kroku. Druhým způsobem je zapojení samotných robotů místo nebo vedle učitelů. V Nizozemí měli nedávno zajímavý pilotní projekt ve školách, kdy roboti učili žáky angličtinu. Robot komunikoval s každým žákem individuálně a například je požádal, aby mu ukázali na tabletu konkrétní věci, případně vedl jednoduché konverzace. Žáci v průzkumu neměli před robotem žádný ostych, nebáli se dělat chyby a tím, že šlo o zcela individuální přístup, tak je výuka i více bavila a byla lépe orientovaná na jejich konkrétní potřeby.

Jakou roli hraje programování v robotice? Odpověď je: Zcela zásadní. Roboti dělají pouze to, co jim někdo “řekne”, to znamená, že to, co jim nenaprogramujete, to neumí. Automatizace je ve dnešní době přítomná ve skoro všech oblastech a do budoucna nám může dále pomoci vylepšovat kvalitu našich životů.

Pro info od 6. září 2021 běží podzimní běh Coding Bootcamp Praha programu. Zimní je v plánu od 10. ledna do 1. května 2022.

Newsletter