Rok 2017? Tisíce nových příležitostí a často skokový nárůst mezd

Rok 2017 přinesl na český pracovní trh tisíce nových příležitostí a často skokový nárůst mezd ve většině oborů. Uplatnění bez problémů nachází zkušení experti i absolventi, u kterých není často překážkou absence pracovní praxe. Vyplývá to z aktuálního Mzdového průzkumu mezinárodní personálně poradenské společnosti Hays.

„Podobně jako v loňském roce jsou žádaní absolventi. Snadněji se uplatní i ti bez zkušeností, pokud však mohou nabídnout relevantní praxi při studiu mají finanční nabídku vyšší v průměru o 15-20 % oproti kolegům bez praxe. Po delší době také přibylo příležitostí pro zkušené uchazeče a manažery a i zde došlo k nárůstu mezd, což v předchozích letech nebylo obvyklé.“, uvádí Ladislav Kučera z Hays.

Průzkum vznikl vyhodnocením šesti tisíc registrovaných pracovních nabídek a dat poskytnutých více než dvaceti tisíci potenciálními uchazeči o pracovní místa.

Výborný stav české ekonomiky, minimální nezaměstnanost, která je dle údajů z prosince 2017 nejnižší v celé Evropě a rekordní počet volných pracovních míst způsobil v roce 2017 další, poměrně prudký růst mezd specialistů napříč obory. Čeští zaměstnanci, vědomi si svých možností na pracovním trhu, jsou více nakloněni ke změně zaměstnavatele a firmy se tak stále více potýkají nejen s problémem, jak obsadit nová pracovní místa, ale také jak si své klíčové zaměstnance udržet.

Další ekonomický růst a prosperitu firem však může zbrzdit kritický nedostatek zaměstnanců, se kterým se potýkají společnosti prakticky ve všech oborech a řeší ji různými způsoby – změnou náborových strategií a posilováním role HR v organizačních strukturách, oslovováním uchazečů v zahraničí a v neposlední řadě také urychlováním automatizace.

Lidí s potřebnou kvalifikací je na místním trhu nedostatek, proto se firmy stále častěji obracejí do zahraničí, zdlouhavá související administrativa a nepružnost systému však rychlost těchto náborů nepříznivě ovlivňuje. Řada pracovních míst zůstává neobsazených i z důvodu, který přetrvává ve smýšlení firem z období, kdy byla situace opačná a na jedno pracovní místo připadlo hned několik uchazečů: čekání na ideál. „Máme-li nezaměstnanost nižší než 3 % a více než 200 tisíc otevřených pracovních míst v zemi, je zřejmé, že na ideálního, ve všech směrech vyhovujícího uchazeče, který je navíc na pracovním trhu volný, narazíme jen velmi těžko“, říká Ladislav Kučera, ředitel personálně poradenské společnosti Hays v České republice. „Společnosti se musí naučit pracovat s kandidáty, kteří mají tu správnou motivaci a kompetence dané pracovní místo vykonávat, a nelpět často zbytečně na požadavku počtu odpracovaných let nebo pracovní zkušenosti ze stejného odvětví – samozřejmě u pozic, kde je toto možné.“, doplňuje Kučera.

VÝSLEDKY PLATOVÉHO PRŮZKUMU DLE JEDNOTLIVÝCH SEKTORŮ

Finance, účetnictví & banky

Český pracovní trh disponuje poměrně rozsáhlou základnou odborníků v oblasti financí a účetnictví napříč senioritou. Více než dříve však platí, že je obtížné uchazeče zaujmout. Sektor je otevřen studentům a absolventům, kteří více než dříve nabízejí firmám pracovní zkušenosti při studiu, zajímá je možnost profesního růstu i různorodost pracovní náplně.

Opět výrazně přibylo volných míst pro účetní, poprvé od roku 2010 pozorujeme nárůst nabídek pro Finanční manažery. Celkově, počet nabídek pro zkušené uchazeče oproti minulému roku vzrostl, a stoupaly i jejich mzdy, a to průměrně o 5-10 %. Nejvyššího navýšení se však opět dočkali účetní a junioři – mzdy jim vzrostly v průměru o 15 %.

Oproti tomu, mzdová politika finančních institucí zůstává konzervativní, mzdy v bankovním sektoru rostly v průměru do 5 % a nejedná se o zvýšení plošné – společnosti přihlížejí ke kvalitě a zkušenostem uchazečů. 

Administrativa, HR & Právo

Na podpůrné týmy byly v minulém roce kladeny velmi vysoké nároky, úlevu nepřinese ani rok 2018. Společnosti pracují na nových mzdových schématech, navyšují finanční ohodnocení a snižují své požadavky na uchazeče, také se snaží zkracovat délku výběrových řízení.

Pokračuje trend nárůstu příležitostí pro šikovné juniory a absolventy, společnosti jsou schopny a ochotny investovat prostředky do kvalitního zaškolení uchazeče s krátkou nebo méně relevantní zkušeností. I přesto se potýkají s nedostatkem těchto kandidátů, zejména na juniorní role v administrativě a HR.

Nejvýrazněji rostly mzdy v administrativě, v porovnání s minulým rokem v průměru až o 20 %, a to zejména z důvodu nedostatku kvalitních uchazečů. V oblasti lidských zdrojů se mzdy zvýšily jen mírně, asi do pěti procent, v právním sektoru pak ohodnocení vzrostlo v průměru o 7 %.

Obchod a marketing

Tento sektor je aktuálně typický právě poptávkou po zkušených uchazečích. Náročné požadavky společností na roky praxe v oboru, nejlépe v konkurečních firmách, však úspěšnost těchto náborů značně limituje. Uplatní se však i schopní a proaktivní absolventi, a to zejména ve firmách obchodujících technikou či rychloobrátkovým zbožím.

Navýšení se dočkaly jak základní mzdy uchazečů – dle sektoru v průměru o 5-20 % – nejvíce se navyšovalo v technicky zaměřených společnostech, které se s nedostatkem uchazečů potýkají nejvýrazněji. Oproti tomu, finanční instituce intenzitu náboru obchodníků nezvyšují, stagnují také jejich mzdy.

V oblasti retailu, kde se opět poptávka zaměstnavatelů razantně zvýšila, a to až o 30 %, mzdy rostly spíše mírně, do 5 %. Nastupuje však trend rušení bonusových stropů, což uchazeči hodnotí velmi kladně.

Hotelnictví

Segment hotelnictví zažívá velmi úspěšné roky. Českou republiku navštívilo v loňském roce více než 30 milionů turistů, z toho téměř 8 milionů návštěvníků pak konkrétně Prahu. Dle názoru uživatelů webu TripAdvisor byla v loňském roce Praha devátou nejoblíbenější destinací na světě.

Přestože je segment z ekonomického hlediska velmi úspěšný, mzdy zde jsou stále mírně podprůměrné, avšak zpravidla vyrovnané mezi zaměstnavateli bez ohledu na segment, ve kterém působí. V minulém roce se obecně zaměstnavatelé snažili alespoň přiblížit aktuálním trendům v oblasti benefitů, a to zejména v poskytování příspěvků na sportovní aktivity, zvýšením počtu dní dovolené a zavádění flexibilní pracovní doby. Mírné zvýšení mezd v roce 2018 očekáváme, ale razantních změn se patrně nedočkáme. Sektor tak může mít nadále problém se získáním kvalitních zaměstnanců, kteří budou motivování vyšší mzdou poskytovanou mimo obor. 

Life Sciences

I zde stoupla poptávka po nových zaměstnancích výrazně, a sektor se proto potýká s nedostatkem uchazečů. Ti jsou sice změně otevřenější, zejména mladí, ambiciózní uchazeči jsou častějším změnám zaměstnavatele přístupní, ale nabídky pečlivě srovnávají. Uchazeče lákají tradičně oblasti specifické léčby jako je onkologie, centrová a biologická léčba nebo oblast vzácných onemocnění.

Nejvýrazněji přibylo pozic marketingových, a to až o 20 %. Mzdy v sektoru rostly v průměru o 10%, firmy mimo to nadále pracují s benefity. Šest týdnů dovolené v tomto odvětví již není výjimkou. Oba tyto trendy, jak další nárůst mezd tak inovace v benefitech přetrvají i v roce 2018. 

IT a Telco

Informační technologie dnes pronikají do veškerých aspektů lidského života a tento fakt se bude do budoucna stále stupňovat. Výborně ohodnocené IT pozice nyní najdeme ve všech sektorech. V posledních letech narostly potřeby firem tak výrazně, že ani mírně se zvyšující počet uchazečů a absolventů nedokáže tyto potřeby uspokojit ani vzdáleně. Nárůst poptávky přichází se zaváděním nových trendů, jako je aktuálně například digitalizace, Big Data, IT bezpečnost nebo internet věcí.

Firmy jsou nuceny bojovat s nedostatkem lokálních expertů, každým rokem jsou otevřenější uchazečům ze zahraničí a stávají se flexibilnějšími z pohledu finančních nabídek. V porovnání s rokem minulým pak vidíme skokový nárůst, u některých pozic až o 20 %. Nejvýraznější navýšení jsme z důvodu vysoké poptávky zaznamenali u pozic vývojářů Java, .NET a C++, dále v oblasti security, QA a SAP.

Očekáváme, že zvyšování mezd bude pokračovat i v dalších letech, nebude však tak výrazné a firmy se více zaměří na ostatní motivační faktory a benefity. Pro rok 2018 bude typická poptávka po uchazečích, kteří se budou orientovat v problematice GDPR, tedy nového nařízení EU ohledně správy a nakládání s osobními údaji. Téměř každá společnost bude nucena upravit své technické systémy v souladu s touto regulí.

Výroba a strojírenství

Trh v oblasti strojírenství a výroby je podle očekávání silný a nadále roste. Konec roku 2017 pak přinesl velmi napjatou situaci, obzvlášť na pozicích specialistů a expertů, kde je uchazečů kritický nedostatek. Trh je charakteristický naprostým nedostatkem uchazečů s vysokoškolským vzděláním a dvěma až pěti lety praxe, což bývá nejčastěji poptávaným profilem. Manažeři v oboru jsou flexibilnější a změně více nakloněni.

Nárůst mezd se dotkl celého spektra pozic, od specialistů po manažerské role. Progresivnější nárůst mezd zaznamenaly pozice specialistů a expertů, tedy inženýrů ve výrobě a HW developerů, kde se mzdy vyšplhaly až o 20 % výše. Na vedoucích a manažerských postech rostly mzdy v průměru do 10 %.

Vyšší aktivitu nebo více volných uchazečů nemůžeme očekávat ani v letošním roce 2018. Nabízené mzdy se ale u většiny společností pohybují na konkurenceschopných úrovních a firmy již nejsou ochotny finanční ohodnocení dále navyšovat. Vracejí se k ustáleným ohodnocením na dané pozice, i když na vyšší úrovni. Jsou společnosti, které, pokud nedojde k racionalizaci mezd a požadavků uchazečů, zvažují transfer výroby do jiných zemí. 

Logistika

Oblast logistiky je na vzestupu a díky průmyslové automatizaci a průmyslu 4.0 očekává nové výzvy. Pro následující období tak bude důležité připravit se na větší zapojení robotizace v sektoru, zaměřit se na implementace nových strategií a správné nastavení procesů.
Oblast logistiky se v současné době potýká s komplikacemi, jako jsou kybernetické útoky na sofistikované logistické systémy nebo konkurenční boj, kde firmy soupeří nejen o klienty, ale i o uchazeče o zaměstnání.

Díky vzestupu e-commerce segmentu, skladové logistiky i všech druhů přeprav došlo v minulém roce k výraznějšímu nárůst mezd, v průměru o 10 -13 %. Společnosti více pracovaly i se zaváděním nových trendů v benefitech. Nabídku se snaží přizpůsobovat více preferencím i věkové skupině zaměstnanců. Generace mileniálů oceňuje flexibilní pracovní dobu, možnost práce z domova, firemní akce či dny zdravotního volna. Generace Y pak upřednostní služební vůz, 13.-14. plat a různé formy příspěvků – na dovolenou, na dětské aktivity či nadstandardní zdravotní péči.

Stavebnictví a reality

Developeři v minulém roce začali realizovat projekty, které měli ve svém portfoliu dlouhodobě, vyčkávali však na příznivější situaci na trhu nebo získání potřebných povolení. Rok 2017 nabídl více dokončených kancelářských projektů, obchodních center a příhodných akvizic v komerční sféře.

Obecně je oblast odměňování v sektoru stavebnictví a realit spíše konzervativní, mzdy se meziročně zvýšily v průměru o 5 %. V případě některých konkrétních specialistů se z důvodu vysoké poptávky a nedostatku odborníků došlo i ke skokovému navýšení až o 15-20 %, jako například v oblasti technického zabezpečení budov.   

Business Services

Pro sektor Business Service center v České republice je v posledních letech typický kontinuální růst. Navzdory zvyšujícím se mzdám se Česká republika nadále těší zájmu nových investorů. Nová centra sdílených služeb vznikají nejen v Praze a v Brně, ale stále častěji také v dalších regionech země. Stávající centra pak rozšiřují své týmy a zavádějí nové procesy, které přinášejí další pracovní příležitosti. Se zvyšujícím se počtem procesů, které centra sdílených služeb poskytují, přichází zvýšená poptávka po uchazečích s delší pracovní zkušeností, což je změnou oproti letům předchozím.

Přetrvává vysoký zájem po uchazečích se znalostí severských jazyků. Po letech stagnace přibylo pozic vyžadující znalost jihoevropských jazyků, jako například italštiny či španělštiny. Stále se intenzivně stupňuje poptávka po německy hovořících kandidátech. V minulém roce si uchazeči mohli na výplatních páskách polepšit v průměru o dalších 10-15 %. Některé společnosti nastavily vyšší mzdy jako klíčový motivátor pro nově příchozí zaměstnance a podpořily tak růst mezd napříč sektorem.

V letošním roce očekáváme příchod nových business center, na český trh vstoupí noví investoři. Mzdy pak s největší pravděpodobností porostou zejména u pozic juniorních, vyžadujících 1-3 roky zkušeností.

Dočasné zaměstnávání

Trh se v rámci dočasných úvazků, interim projektů a part time rolí oproti loňskému roku poměrně výrazně proměnil. Ze strany společností evidujeme více poptávek na odbornější, specializované role.

Projektových či časově omezených rolí přibylo přibližně o 15 %. Prodlužuje se i délka trvání smluv, oproti šesti měsícům dříve obvyklým se častěji nabízí kontrakt na devět měsíců, nejčastěji ovšem na jeden rok. V oblasti pozic na zkrácený úvazek vidíme jen nepatrný nárůst poptávky, asi o 5%, což bohužel nedokáže pokrýt vysoký zájem juniorních i zkušených uchazečů, kteří tyto příležitosti vítají a vyhledávají.

Očekáváme, že počet dočasných rolí v roce 2018 dále mírně poroste. Nábor seniorních uchazečů na projektové či dočasné pozice však bude velmi problematický. Bude nutné, aby firmy změnily svůj přístup primárně v odměňování projektových specializovaných rolí. Vyšší finanční ohodnocení o 10-15% oproti permanentním rolím zvýší motivaci uchazeče přijmout dočasnou nabídku, dalším rozhodujícím faktorem pak bude flexibilní pracovní doba či možnost práce z domova.

 

 

 

 

Newsletter