Rozluštěte rébus jménem zálohy za pojištění! Kolik vás zdravotní a sociální pojištění stojí letos a kolik příští rok? A musíte je opravdu platit?

Všichni OSVČ je důvěrně znají a na začátku každého roku sledují, jak se jejich výše proměňuje. Řeč je o zálohách na zdravotní a sociální pojištění. Připomeňme si s firmou UOL Účetnictví aktuální výši záloh, koho se týkají a kdo je od nich osvobozen, a pojďme se podívat i směrem do budoucnosti. Jak se s příchodem roku 2024 minimální zálohy promění?

Osoby samostatně výdělečně činné, které mají živnost jako svůj hlavní příjem, musí v prvním roce svého podnikání každý měsíc zaplatit minimální zálohy na zdravotní i sociální pojištění. Následující rok odevzdají přehledy o výši daňového základu, ze kterého se pak vypočítají nové zálohy.

Minimální zálohy v roce 2023

„V roce 2023 se v případě zdravotního pojištění jedná o minimální výši 2 722 Kč. Tuto zálohu musíte zaplatit nejpozději do 8. dne následujícího měsíce na účet své zdravotní pojišťovny a jako variabilní symbol uvedete své rodné číslo,“ vysvětluje Jana Jáčová, zakladatelka a šéfka české účetní firmy UOL Účetnictví. Ruku v ruce se zdravotním pojištěním jdou i zálohy za sociální zabezpečení, které letos začínají na minimální částce 2 944 Kč. Uhradit se musí do konce daného měsíce na účet České správy sociálního zabezpečení s variabilním symbolem v podobě vám přiděleného čísla.

Kdo nemusí platit?

Jiná situace nastává, pokud svou činnost vykonáváte jako vedlejší např. vedle svého zaměstnání, pokud jste důchodce, na rodičovské nebo na mateřské dovolené, studenti do 26 let nebo jste ve výkonu vojenské služby.

„Platí-li za vás pojištění zaměstnavatel, zálohu za zdravotní pojištění neplatíte a místo toho počkáte na výměr po konci roku, který se odvíjí podle vašeho skutečného výdělku. Jestliže za vás pojistné platí stát, což se týká např. důchodů, studentů do 26 let, lidí na mateřské či rodičovské dovolené, během prvního roku svého podnikání žádnou zálohu za zdravotní pojištění neplatíte a v následujícím roce budete platit částku stanovenou podle přehledu z uplynulého roku,“ rozebírá aktuální situaci Jana Jáčová.

U sociálního pojištění je situace obdobná. Jedná-li se o vaši vedlejší činnost, zálohu za něj v prvním roce neplatíte, a pokud po skončení roku váš skutečný výdělek nepřesáhne limit pro vedlejší činnost, nemusíte jej hradit ani později. V opačném případě opět počkáte na konec roku, až vám úřad vyměří výši pojištění podle vašeho reálného výdělku. Pro rok 2023 šlo o minimální zálohu 1 178 Kč.

Nové minimální zálohy v roce 2024

Od ledna 2024 dojde u hlavní činnosti k navýšení minimální zálohy o 246 Kč na nových 2 968 Kč u zdravotního pojištění a u sociálního pojištění o 908 Kč, tedy na 3 852 Kč měsíčně.

Paušální daň

Proměnou projde po přelomu roku i paušální daň, ve které mohou od roku 2021 OSVČ dobrovolně odvádět měsíčně jednotnou měsíční částku, která obsahuje jak platbu na daň z příjmu, tak povinné odvody na sociální a zdravotní pojištění.

Na výši paušální daně má vliv fakt, že minimální sociální odvody se budou řídit nikoli 25 procenty průměrné mzdy, ale nově 30 procenty. K tomu se zvyšuje i samotná průměrná mzda – o zhruba 3 500 Kč na 43 967 Kč.

„V důsledku těchto dvou zvýšení si tak OSVČ v paušální dani od roku 2024 ve všech třech pásmech připlatí, ale nejvíce se to projeví v prvním pásmu, které je u OSVČ s ohledem na celkovou výši ročního příjmu nejrozšířenější – OSVČ v prvním pásmu budou nově platit 7 498 Kč měsíčně, tedy o 1 290 Kč více než letos, ve druhém pásmu pak zaplatí 16 745 Kč měsíčně, tedy o 745 Kč více než nyní a ve 3. pásmu 27 139 Kč měsíčně, což je o 1 139 Kč více než dnes,“ upřesňuje Jana Jáčová.

 

Newsletter