Růst IoT: Zlepšení každodenního života potenciální nebezpečí

Není to tak dávno, co jsme si představovali svět, ve kterém by naše každodenní předměty ožily a plnily za nás každodenní úkoly. Pravdou je, že ačkoli se tomu nestalo tak, jak jsme očekávali, jsme stále blíže a blíže tomu, abychom se dočkali skutečně neuvěřitelných věcí. To vše díky takzvanému „internetu věcí“ neboli IoT (Internet of Things). Zatímco v roce 2020 bylo k internetu připojeno necelých 10 miliard zařízení IoT, do roku 2025 se odhaduje dvojnásobek a do roku 2030 dokonce trojnásobek tohoto počtu. Současný svět se stává čím dál více technologicky propojeným, a čelí tak novým bezpečnostním rizikům.

IoT má zásadní vliv na náš každodenní život

Od chytrých termostatů, které automaticky upravují teplotu, aby šetřily energii, až po automobily se zabudovanými senzory, které poskytují zpětnou vazbu v reálném čase – internet věcí je všude a jeho aplikace se zdají být téměř neomezené. Díky propojení všech zařízení a sběru dat mohou uživatelé využívat získané informace k přijímání informovanějších rozhodnutí v osobním i profesním životě. 

„Například zařízení pro sledování zdravotního stavu umožňují lidem měřit životní funkce, jako je srdeční tep a rychlost dýchání, i když nejsou v ordinaci svého lékaře. Kromě toho spotřebiče internetu věcí, jako jsou samočisticí trouby či myčky, výrazně usnadnily život například zaneprázdněným rodičům, kteří tak mohou raději věnovat čas svým dětem,“ říká Jana Večerková, ředitelka Coding Bootcamp Praha, intenzivních i krátkodobých kurzů programování, codingbootcamp.cz.

Jana Večerková

Jak zařízení IoT fungují?

Každý objekt má jedinečné identifikátory a schopnost přenášet data po síti, často pomocí senzorů. Prostřednictvím této sítě si zařízení mohou vyměňovat data, reagovat na příkazy od jiných objektů a provádět akce na základě předem stanovených pravidel. Shromážděná data z těchto objektů pak slouží pro přijímání lepších rozhodnutí.

Při interakci se zařízeními internetu věcí často sdílíme různé typy údajů o sobě, což může mít významné důsledky pro naše soukromí a bezpečnost. Mezi běžné typy údajů, které sdílíme se zařízeními IoT, patří například osobní identifikační údaje, údaje o poloze nebo o chování a interakce s nimi.

Problémy se zabezpečením

Vzhledem k tomu, že dnes už máme zkušenosti s tím, že téměř každé zařízení je napadnutelné, je třeba se zabývat otázkami bezpečnosti. S rychlým růstem počtu zařízení připojených k internetu jsou s IoT spojena tři hlavní rizika: bezpečnost a ochrana soukromí, přesnost a spolehlivost dat a nedostatečná koordinace. Propojení všech zařízení na světě tak představuje zcela nová bezpečnostní rizika. Jsme připraveni důvěřovat rozsáhlé síti integrovaných elektronických zařízení?

Společnost IoT Analytics předpokládá, že do roku 2025 by se mohl zvýšit na 27 miliard připojených zařízení internetu věcí. Jedním z trendů, který v roce 2023 umožnil tento růst, je častější nahrazování bezdrátových sítí 2G/3G sítěmi 4G/5G. Čím více zařízení propojíme a zapojíme do sítě, tím více potenciálních dveří a oken mohou útočníci využít, aby se dostali dovnitř a získali přístup k datům.

Souhrnně řečeno, údaje, které sdílíme se zařízeními internetu věcí, mohou odhalit soukromé informace o našem životě a chování, což vyvolává značné obavy o soukromí a bezpečnost. Pro uživatele, výrobce zařízení, tvůrce politik a regulační orgány je zásadní, aby upřednostnili ochranu soukromí, bezpečnost, transparentnost a kontrolu uživatelů, aby tato rizika zmírnili a zajistili důvěryhodný a odpovědný ekosystém internetu věcí.

Není to ale jen o negativech

Domy vybavené IoT zároveň poskytují lidem větší kontrolu nad jejich bezpečnostními systémy, což jim umožňuje efektivněji monitorovat a chránit jejich majetek. Dalším příkladem v segmentu domácností jsou chytré spotřebiče, které umí regulovat spotřebu energie a šetřit peníze tím, že si nastaví určitý časový rozvrh, kdy mají být spuštěny; navíc je mohou jejich majitelé vzdáleně sledovat ze svých chytrých telefonů nebo počítačových zařízení.

„Dalším příkladem je třeba koncept „chytrých měst“. Zde můžeme mluvit například o inteligentním pouliční osvětlení, které se ztlumí, když je na ulicích méně lidí, případně inteligentní systémy odpadového hospodářství, které mohou sledovat odpadky a kontejnery pro efektivní optimalizaci tras. Smyslem zde je, aby technologie usnadňovaly zlepšení kvality života poskytováním chytřejších řešení, která šetří energie, čas i peníze,“ dodává Večerková, codingbootcamp.cz.

Jaká je budoucnost IoT?

Internet věcí už s námi koexistuje. A umožňuje, aby se fyzický svět setkával se světem digitálním a vzájemně spolupracoval. V příštích několika letech budeme propojeni způsoby, které jsou dnes považovány za nemožné. Vzhledem k tomu, že IoT rok od roku exponenciálně roste, společnosti využívají obrovské obchodní a technologické hodnoty, které může nabídnout.

Uživatelé si nemusí být bohužel vždy plně vědomi údajů shromažďovaných zařízeními internetu věcí ani toho, jak jsou využívány a sdíleny. Transparentní datové postupy, jasné zásady ochrany osobních údajů a mechanismy souhlasu uživatelů jsou zásadní pro to, aby jednotlivci mohli činit informovaná rozhodnutí o svých údajích a udržet si kontrolu nad svým soukromím.

Newsletter