Sberbank CZ loni dosáhla čistého zisku 377 milionů Kč

Sberbank CZ vykázala za rok 2018 dle předběžných neauditovaných výsledků čistý zisk ve výši 377 milionů korun. Provozní výnosy před tvorbou rezerv a opravných položek se meziročně zvýšily o 7,6 procenta na celkových 2,4 miliardy korun.

„Po výnosové stránce jsme vykázali výborné výsledky. Klienti ocenili naše spotřebitelské úvěry, kde jsme dosáhli nových rekordních objemů. Meziročně vzrostly téměř o pětinu. Dařilo se nám též v oblasti výnosů z pojištění a investičních produktů, kde jsme rozšířili naši nabídku. V segmentu firemního bankovnictví přispěly k růstu provozních výnosů nové úvěry pro korporátní klienty i malé a střední podniky a také náš podíl na významných syndikovaných úvěrech. Zaměřujeme se na neustálý rozvoj našich digitálních produktů a služeb, online transakce našich klientů vzrostly o 50 procent,“ komentuje výsledky Edin Karabeg, předseda představenstva a CEO Sberbank CZ.

Bilanční suma banky dosáhla 79,8 mld. Kč, počet aktivních klientů stoupl o 4 % na 117 tisíc. Celkový objem klientských depozit mírně vzrostl o 3,1 % na 66,1 mld. Kč, zatímco celkový objem klientských úvěrů se zvýšil o 4 % na 62,9 mld. Kč. O 41 % meziročně vzrostly náklady na opravné položky na 303 mil. Kč. Tento nárůst, který byl způsoben metodickou změnou v účtování opravných položek a rovněž mimořádně nízkými náklady na opravné položky v roce 2017, se promítl do výše čistého zisku.

„Výnosy rostly hlavně díky čistým úrokovým výnosům, které se zvýšily o 8 % na 1,78 mld. Kč, a to především vlivem silných výsledků v segmentu Retail. Čisté výnosy z poplatků se mírně zvýšily o 2,5 %. Celkové provozní náklady vzrostly o interní náklady na restrukturalizaci na 1,577 mld. Kč. Administrativní náklady se oproti předchozímu roku snížily o 3,2 %. Vyšší investice do IT systémů se projevily zvýšením odpisů nehmotného majetku. Kromě naplňování našich obchodních cílů se nám také podařilo realizovat všechny regulatorní požadavky,“ vysvětluje Dušan Baran, místopředseda představenstva a CFO Sberbank CZ.

Díky velmi dobrému řízení rizik banka v loňském roce udržovala nízký podíl nesplácených úvěrů (NPL), který poklesl na 2,63 % (oproti 5,43 % v roce 2017). Kapitálová přiměřenost dosáhla úrovně 16,18 %, to je výrazně nad hranici požadovanou regulátorem, což umožňuje další rozvoj banky. „Děkujeme klientům, kteří svým rozhodnutím vybrat si náš produkt či službu umožnili další růst banky. Jsou středobodem naší činnosti a chceme je překvapovat i těšit kvalitou služeb a produktů,“ přibližuje letošní plány Edin Karabeg.

Sberbank CZ, a.s.
Sberbank CZ se svými finančními produkty a službami zaměřuje na retailové klienty, malé a střední firmy a velké společnosti. Její základní hodnotou je co nejvyšší spokojenost klientů. Zakládá si na férovém přístupu a vstřícných službách. Dlouhodobě rozvíjí program FÉR produktů s jasnými cenami a podmínkami. V rámci firemního bankovnictví má Sberbank CZ vedle nabídky běžných bankovních produktů silnou pozici v oblasti devizových operací, strukturovaného a exportního financování. Na českém trhu působí Sberbank CZ od roku 1993, od 1. ledna 1997 jako samostatná akciová společnost. Jejím majoritním vlastníkem je Sberbank Europe AG se sídlem ve Vídni.

Newsletter