Koruna oslabila nad 24,90 za euro a nad 23,20 za dolar. Nelíbí se jí nejistota kolem úpravy sazeb ČNB. Americké výnosy rostou rychleji než evropské. Dolar dnes sílí směrem k hranici 1,0700 za euro.

Sberbank CZ má nové členy představenstva

Na základě schválení Českou národní bankou byli András Kaliszky a Daniel Krumpolc dozorčí radou Sberbank CZ zvoleni s účinností od 13. června 2018 do funkce Chief Operation Officer a Chief Corporate Officer, oba jsou zároveň členy představenstva. Nejvyšší vedení banky tak posílili mezinárodní manažeři s mnohaletou praxí v oblasti bankovnictví.

„Jsem velmi rád, že se nám podařilo do obou pozic získat velmi zkušené manažery, kteří nám pomohou s náročnými úkoly před námi. Od obou funkcí očekáváme skutečně nemalý příspěvek k rozvoji a výkonnosti banky,“ uvádí ke jmenování nových členů představenstva Edin Karabeg, generální ředitel a předseda představenstva Sberbank CZ. „V oblasti IT, řízení projektů a operations chceme urychlit a úspěšně dotáhnout transformaci banky, implementovat nové systémy a zajistit podmínky pro růst ziskovosti a splnění regulatorních požadavků,“ popisuje hlavní úkoly András Kaliszky, Chief Operation Officer. „V segmentu firemního bankovnictví patří k prioritám zvyšování ziskovosti a zároveň diverzifikace a posilování portfolia,“ uvádí Daniel Krumpolc, Chief Corporate Officer.

András Kaliszky, Chief Operation Officer

András Kaliszky má v oblasti bankovnictví bohaté zkušenosti. V minulosti zastával seniorní pozice v maďarské UniCredit i Raiffeisen, kde jakožto člen představenstva a ředitel divize Operations/IT odpovídal za provozní výdaje, kapitálové náklady i řízení portfolia projektů a vedl programy zaměřené na digitalizaci bankovnictví či posílení retailového bankovnictví za pomoci podpůrných IT systémů a zvýšení účinnosti prodeje. Mimoto má zkušenosti s poradenstvím v oblasti řízení projektů retailového bankovnictví a strategického plánování.  

Daniel Krumpolc, Chief Corporate Officer

Daniel Krumpolc disponuje rozsáhlými zkušenostmi v oblasti firemního bankovnictví. Od roku 2000 do současnosti působil v Citigroup, naposledy na pozici ředitele komerčního bankovnictví Citibank pro Českou republiku a Slovensko. Vedl týmy komerčních bankéřů, produktového managementu a podpory, oddělení úvěrové analýzy, marketingu, služeb pro zákazníky a řízení obchodních rizik. Nesl přitom odpovědnost za celkové výsledky segmentu a obchodní strategii pro dosažení dlouhodobého růstu tržeb a ziskovosti sekce firemního bankovnictví v obou zemích. 

Newsletter