Sberbank CZ meziročně zvýšila zisk o 56 % na 424 milionů Kč

Sberbank loni meziročně zvýšila čistý zisk o 56 procent na 424 milionů Kč. Přispěl k tomu především vysoký zájem o hypotéční a spotřebitelské úvěry a úvěry pro podnikatele, u firemních klientů vysoký růst výnosů z obchodování na finančních trzích.

„V oblasti retailového bankovnictví jsme dosáhli dalších rekordních výsledků v řadě. Na FÉR produkty postavené na jasných podmínkách a transparentních cenách klienti slyší. Dařilo se nám proto i přes silnou konkurenci zvyšovat počet klientů i objemy klíčových retailových produktů – FÉR hypotéky, FÉR půjčky a firemní FÉR úvěry pro podnikatele a malé firmy. Výborně se nám dařilo i v prodeji pojištění a investic,“ shrnuje Jiří Antoš, člen představenstva a ředitel pro retail Sberbank CZ.

V oblasti firemních zákazníků k výsledku přispěl mimořádný objem devizových operací před ukončením intervenčního režimu ČNB. Výborných výsledků banka dosáhla ze zajišťovacích obchodů nejen měnových, ale i úrokových rizik. Banka se též podílela na významných syndikovaných úvěrech a byla aktivní v exportním, obchodním a real estate financování.

„Podle předběžných neauditovaných výsledků dosáhly provozní výnosy před tvorbou rezerv a opravných položek celkem 2,228 mld. Kč. Bilanční suma Sberbank CZ za rok vzrostla o 13 % na 81,46 mld. Kč,“ uvádí Dušan Baran, člen představenstva a finanční ředitel Sberbank CZ. Počet aktivních klientů stoupl o 4 % na 113 tisíc. Celkový objem depozit přijatých od klientů se meziročně zvýšil o 15 % na 64,13 mld. Kč a celkový objem klientských úvěrů vzrostl o 8,8 % na 60,48 mld. Kč.

„I přes růst prodejních výsledků a investic do nových služeb a moderní infrastruktury se nám celkové provozní náklady daří držet pod kontrolou. V loňském roce jsme v souvislosti s rekordním počtem žádostí o úvěr jako jedna z prvních bank v Evropě nasadili do svých procesů softwarového robota. Díky tomu jsme udrželi nejen kvalitu a rychlost služeb, ale i jejich efektivitu. Provozní náklady oproti loňskému roku mírně vzrostly na 1,454 mld. Kč. Opravné položky se díky vysoké kvalitě úvěrového portfolia oproti předchozímu roku snížily. Díky pečlivému řízení rizik banka v loňském roce udržovala nízký podíl nesplácených úvěrů, který mírně klesl na 5,43 %. Kapitálová přiměřenost dosáhla na konci roku úrovně 16,44 %. Kapitál banky se tak výrazně drží nad hranicí požadovanou regulátorem a umožňuje nám další rozvoj,“ komentuje Dušan Baran.

Sberbank CZ, a.s.
Sberbank CZ je univerzální bankou se širokou nabídkou finančních produktů a služeb retailovým klientům, malým a středním firmám i velkým společnostem. Její základní hodnotou je co nejvyšší spokojenost klientů. Zakládá si na férovém přístupu a vstřícných službách. Dlouhodobě rozvíjí program FÉR produktů s jasnými cenami a podmínkami. V rámci firemního bankovnictví má Sberbank CZ vedle nabídky běžných bankovních produktů silnou pozici v oblasti devizových operací, strukturovaného a exportního financování. Jako první banka v ČR získala značku nezávislého českého programu SLEDUJEME/SNIŽUJEME CO2. Na českém trhu působí Sberbank CZ od roku 1993, od 1. ledna 1997 jako samostatná akciová společnost. Jejím majoritním vlastníkem je Sberbank Europe AG se sídlem ve Vídni

Newsletter