Sberbank hlásí rekordní čísla, za devět měsíců zvýšila čistý zisk o 97 % na 494 milionů Kč

Sberbank CZ reportuje za prvních devět měsíců letošního roku rekordní čistý zisk po zdanění ve výši 494 milionů korun. to představuje meziroční nárost o 97 procent. K dosažení výsledku přispěly vyšší výnosy z čistých poplatků a provizí, vyšší úrokové výnosy a zároveň nižší provozní náklady. Díky tomu bance vzrostl provozní zisk a dosáhla nejlepší hospodářský výsledek v dosavadní historii Sberbank v České republice. Pozitivní vliv na něj má i vysoká kvalita úvěrového portfolia, která přispěla ke snížení opravných položek.

„Chceme se stát lepší bankou a více pozornosti věnovat našim klientům. Jsem velmi pyšný na skvělé výsledky, které Sberbank dosáhla za první tři čtvrtletí roku 2019. Je to důkaz toho, že aktivity zahájené v loňském roce směřují správným směrem a dodávají očekávané výsledky, deklarující náš závazek rozvíjet business a schopnost udržet provozní náklady pod kontrolou,“ komentuje dosažené výsledky generální ředitel a předseda představenstva, Edin Karabeg. „Rád bych poděkoval všem klientům i zaměstnancům Sberbank za tento skvělý výsledek a slibuji, že v tomto směru budeme pokračovat.“

V segmentu fyzických osob, tj. občanů a drobných podnikatelů, banka dosáhla dobrých výsledků v prodeji úvěrových i depozitních produktů. Oblast firemních klientů byla úspěšná zejména z pohledu provozních výnosů. V segmentu malých a středních firem rostly především úrokové výnosy. Sberbank rovněž vstoupila do nových oblastí financování (např. fintech nebo e-commerce) a během prvních tří čtvrtletí realizovala významné úvěrové obchody, které měly dohromady také pozitivní vliv na celkový výsledek. Sberbank dále upevňovala pozici preferované banky pro financování zemědělství a českých firem vyvážejících do Ruské federace a zemí SNS.

Po výnosové stránce se bance také dařilo lépe než minulý rok. Čisté úrokové výnosy vzrostly o 6 % a dosáhly výše 1,37 mld. Kč. Čisté výnosy z poplatků a provizí se meziročně zvýšily o 12 % na celkových 314 mil Kč. „Správní náklady se meziročně snížily o 9 % na 1,06 mld. Kč, a to i přesto, že jsme meziročně více investovali do vývoje a IT. Poměr provozních nákladů a výnosů se snížil na hodnotu pod 58 %. Plně se tak projevují efekty úspěšné transformace banky. Náklady na úvěrové ztráty z úvěrového portfolia se i nadále drží na nízké úrovni, což odráží jak dobrou kvalitu úvěrového portfolia, tak úspěšné řešení nesplácených úvěrů a příznivou makroekonomickou situaci v České republice,“ vysvětluje Dušan Baran, finanční ředitel a místopředseda představenstva Sberbank.

Bilanční suma Sberbank za první tři čtvrtletí roku 2019 dosáhla výše 79,2 mld. Kč. Celkový objem úvěrů poskytnutých klientům dosáhl k 30. 9. 2019 výše 61,1 mld. Kč, zatímco klientské vklady vzrostly na částku 66,9 mld. Kč. Podíl nesplácených úvěrů na celkovém portfoliu se za první tři čtvrtletí roku 2019 snížil z hodnoty 2,6 % k 31. prosinci 2018 na 1,7 % v září 2019.

Sberbank CZ, a.s.
Sberbank CZ se svými finančními produkty a službami zaměřuje na retailové klienty, malé a střední firmy a velké společnosti. Její základní hodnotou je co nejvyšší spokojenost klientů. Zakládá si na férovém přístupu a vstřícných službách. Dlouhodobě rozvíjí program FÉR produktů s jasnými cenami a podmínkami. V rámci firemního bankovnictví má Sberbank CZ vedle nabídky běžných bankovních produktů silnou pozici v oblasti devizových operací, strukturovaného a exportního financování. Na českém trhu působí Sberbank CZ od roku 1993, od 1. ledna 1997 jako samostatná akciová společnost. Jejím majoritním vlastníkem je Sberbank Europe AG se sídlem ve Vídni.

Newsletter