Sberbank podpořila Běh dobré vůle

Sberbank se dlouhodobě věnuje podpoře charitativních projektů i zdravého životního stylu. Ideálním spojením obojího tak byl Běh dobré vůle Nadace Olgy Havlové. Účastnilo se ho 32 zaměstnanců banky v čele s generální ředitelkou a předsedkyní představenstva Marijanou Vasilescu. Výtěžek ze startovného bude celý věnován na pomoc rodinám v nepříznivé životní situaci ovlivněné nemocí, ztrátou bydlení či domácím násilím.

„Spolu s kolegy ze Sberbank jsme se zúčastnili Běhu dobré vůle Nadace Olgy Havlové. Užili jsme si příjemné sportovní odpoledne během na 5 a 10 kilometrů, který je navíc spojen s charitou. I my ve Sberbank podporujeme potřebné a je nám tak taková akce velmi sympatická. Celkem nás běželo více než 30 a celý výtěžek sportovní události bude využit na pomoc rodinám v tísni – rodiny v nepříznivé životní situaci ovlivněné nemocí, ztrátou bydlení či domácím násilím,“ uvedla Marijana Vasilescu, generální ředitelka a předsedkyně představenstva Sberbank CZ.

Banka dlouhodobě podporuje aktivní zapojování zaměstnanců do dobročinnosti a firemního dobrovolnického programu. Důležité je pro Sberbank podnikat ohleduplně k životnímu prostředí, podporuje též projekty na obnovu krajiny. Sberbank založila vlastní Nadační fond Sberbank CZ. Z něj rozděluje finanční prostředky neziskovým společnostem na projekty, kterými se snaží pomoci zlepšit a zpříjemnit život konkrétním lidem. Nadační fond Sberbank CZ pomáhá především ohroženým dětem nebo podporuje aktivity dětí žijících v sociálně nestandartních podmínkách, ohroženým ženám nebo podporuje programy určené ženám žijících v sociálně nestandartních podmínkách, podporuje zdravotně postižené, seniory a ekologické projekty

 Sberbank CZ, a.s.

Sberbank CZ se svými finančními produkty a službami zaměřuje na retailové klienty, malé a střední firmy a velké společnosti. Její základní hodnotou je co nejvyšší spokojenost klientů. Zakládá si na férovém přístupu a vstřícných službách. V rámci firemního bankovnictví má Sberbank CZ vedle nabídky běžných bankovních produktů silnou pozici v oblasti devizových operací, strukturovaného a exportního financování. Na českém trhu působí Sberbank CZ od roku 1993, od 1. ledna 1997 jako samostatná akciová společnost. Jejím majoritním vlastníkem je Sberbank Europe AG se sídlem ve Vídni.

Newsletter