Schnabelová (ECB): Ceny energií by letos měly znatelně klesnout, u předpovědi ECB u tohoto sektoru však existují značné nejistoty, rizikem nárůstu je strukturální přechod v rámci evropské energetiky

Newsletter