Šedá zóna novodobých investic: Jak se nestát terčem podvodů

Způsobů investování je v dnešní době čím dál tím více a investice s urychleným výdělkem svou oblíbenost napříč společností rozhodně neztrácí. Občas se ovšem může stát, že s novými investičními příležitostmi narůstají i obavy z šedé zóny a je na místě ověřit si fakta dříve, než daný způsob investování označit za podvodný. K tématu šedé zóny novodobých investičních příležitostí promlouvá Jan Skovajsa, který úspěšně vede společnost pro emisi podlimitních dluhopisů Bondbot.

Co je šedá zóna investic?

Šedá zóna investic se vztahuje k situacím, kdy se nové investiční příležitosti objevují v prostoru, který není plně regulován nebo je nedostatečně sledován. To může zahrnovat menší objemy finančních prostředků, které nepodléhají přísné regulaci. V praxi se jedná o investice v řádu desítek milionů korun, které nevyžadují důkladnou evidenci a schvalování. Tento prostor je často využíván malými a středními podniky, které chtějí rychle a jednoduše získat financování. „Z mého pohledu však šedá zóna ve smyslu regulace emisí dluhopisů neexistuje. Emise dluhopisů musí být vždy v souladu s právními předpisy a schválena, jinak je nelegální,“ uvádí Jan Skovajsa, majitel a CEO firmy myTimi a Bondbot.

Jan Skovajsa

Současná situace na trhu investic

Současný trh investic zůstává víceméně stabilní, i když se některé nové firmy objevují a jiné zanikají. „Nezaznamenávám růst počtu podvodných zprostředkovatelů, ale spíše nárůst podvodníků, kteří chtějí získat finance prostřednictvím legitimních firem a pak se vytratí,“ dodává Skovajsa. To ukazuje na potřebu důkladného prověřování všech nabídek a poskytovatelů investičních příležitostí. Investoři by měli být obezřetní a vždy důkladně prověřit každou příležitost, aby se vyhnuli podvodným schématům.

Bezpečnost emisí dluhopisů a ISIN

Z některých názorů může vyplývat, že povinnost mít ISIN (mezinárodní identifikační číslo cenného papíru) neřeší bezpečnost emisí. S tímto názorem ovšem Jan Skovajsa rozhodně nesouhlasí. Firmy financované pokoutnými zdroji je naprosté minimum a důkladná regulace a potřeba získat ISIN od České národní banky představují významnou bariéru proti podvodným aktivitám. Proto je důležité klást důraz na fakt, že regulace je klíčová pro ochranu investorů a prevenci podvodů. Firmy, které chtějí legálně emitovat dluhopisy, musí splňovat přísné požadavky, což významně snižuje riziko podvodů.

Rady pro nezkušené investory

Pro nezkušené investory je důležité dodržovat několik základních pravidel, aby se vyhnuli rizikovým investicím:

  • Investujte pouze do dluhopisů zajištěných hmotným majetkem.
  • Setkejte se osobně s majitelem firmy a zhodnoťte jeho důvěryhodnost.
  • Neinvestujte do dluhopisů firem s obratem menším než 20 milionů korun.
  • Investujte pouze do firem, jejichž produkt byste si sami koupili.
  • Prohlédněte si výsledovku firmy a zjistěte, zda je schopna financovat své dluhopisy z operativních zisků.
  • Zjistěte si jasný finanční forecast firmy, který ukazuje na schopnost splatit dluhopis a platit úroky.
  • Vyhněte se investicím do „next big thing“ nebo investicím na základě doporučení od známých.

Pamatujte, že pokud něco zní příliš dobře na to, aby to byla pravda, pravděpodobně to pravda není.

Hlavním cílem v podnikání je být transparentní

Bondbot představuje společnost pro emisi dluhopisů, která vznikla jako řešení pro stále častější vydávání korporátních dluhopisů s nejasnými a netransparentními podmínkami ze strany firem. Vznikla v červnu 2023 jako dceřiná společnost firmy myTimi a má za sebou více než 37 úspěšně zafinancovaných projektů.

Jaromír Kočí, ředitel Senior Centra Starý Mateřov a dlouholetý klient myTimi, hodnotí spolupráci s firmou 5ti hvězdami se slovy: „Hodnotíme na základě dlouhodobé spolupráce. Bude nám ctí spolupracovat i v budoucnosti. Jednoznačně náš nejlepší reklamní partner.“

Disclaimer: Tento článek má pouze informativní charakter a neslouží jako investiční doporučení dle zákona č. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu. Při zpracování tohoto článku autor vycházel z veřejně dostupných zdrojů. Za případné chyby v textu nebo v datech nenesou společnosti Roklen Holding a.s. ani Roklen360 a.s. zodpovědnost.

Newsletter