Selhání dohledu nad bezpečností potravin v České republice: Syntetické kanabinoidy pod zástěrkou sběratelských předmětů

Je zjevné že dozor nad bezpečností potravin a obecně výrobků v České republice katastrofálně selhal a to v míře, která je srovnatelná s dosud nevídaným „kolapsem“ hygienických stanic v době covidu. Vzhledem k tomu, že za problémem stojí struktury, kterým zjevně není cizí zcela bezskrupulózní obcházení zákona, spekulace o tom, že svůj korupční potenciál namířili i do oblasti dohledu nad bezpečností potravin je zcela na místě a volá po důkladném prošetření.

Specifickým problémem jsou sběratelské předměty

Potravinový dohled a bezpečnost potravin jsou nesmírně důležitými aspekty veřejného zdraví a životního prostředí. Česká republika, jakožto součást Evropské unie, by měly mít zavedené přísné standardy pro kontrolu a regulaci potravin. Avšak je zjevný alarmující trend, který varuje před selháním systému dohledu nad bezpečností potravin v této zemi. „Specifickým problémem je prodej syntetických kanabinoidů, jako je HHC a THCP, které jsou prezentovány jako „sběratelské předměty,“. Způsobem, jakým tento trend ohrožuje veřejné zdraví způsobuje otazníky ohledně efektivity dohledu,“ říká Jiří Stabla, konopný aktivista a zakladatel značky Stabla.

Jiří Stabla

Syntetické kanabinoidy: Tichá hrozba

Syntetické kanabinoidy jsou často vytvářeny a uváděny na trh zejména kvůli podobným účinkům jako má THC (tetrahydrokanabinol) a jejich potenciálním psychoaktivním účinkům. Důvody, proč někteří výrobci a prodejci syntetických kanabinoidů (HHC, delta8-THC, THCP, HHC-P a jiné) se snaží je prezentovat na trhu:

  1. Psychoaktivní Efekty: HHC a podobné syntetické kanabinoidy byly vyvinuty za účelem napodobení psychoaktivních účinků THC, které se nachází v přirozených konopných rostlinách. To znamená, že lidé, kteří hledají euforii, zvýšení nálady nebo relaxaci, mohou být lákáni těmito látkami, které slibují podobné účinky.
  2. Legislativní Omezení: Některé země mají přísná omezení týkající se konopí a THC. Vytvoření nových syntetických kanabinoidů může být způsobem, jak obcházet tyto zákony. Výrobci často míří na to, aby byly jejich produkty v rámci legislativy považovány za legální, což může být značným lákadlem.
  3. Ziskovost: Prodej syntetických kanabinoidů může být značně ziskovým podnikem. Díky vysoké poptávce a nedostatečnému dohledu mohou výrobci těchto látek často nabízet své výrobky za vysoké ceny.

Je důležité si však uvědomit, že takové látky nejsou bezpečné. Mohou mít nepředvídatelné účinky na zdraví, včetně závažných nežádoucích účinků a závislosti. Navíc, mnoho z těchto látek je v mnoha zemích ilegálních, a tak prodej a užívání mohou mít právní následky. Osoby, které uvažují o užívání těchto látek, by měly mít na paměti rizika spojená s jejich užíváním a měly by hledat informace od odborníků na zdraví.

Syntetické kanabinoidy jsou často nabízeny ve formě bonbonů, sušenek nebo jiných, pro nezletilé, lákavých cukrovinek. Je možné, aby se takové výrobky prodávaly? „Podle evropského nařízení lze za potraviny považovat veškeré výrobky, které jsou konzumovány vnitřně a naše tělo je přijímá prostřednictvím trávicího systému. Syntetické kanabinoidy, pokud nejsou vysloveně zakázány, jsou i tak považovány za tzv. nové potraviny, které před uvedením na trh musí Evropská komise schválit z hlediska bezpečnosti. V tuto chvíli se žádné potravinářské výrobky s obsahem HHC nebo jiného syntetického kanabinoidu legálně na trhu EU prodávat nesmí,“ dodává odpověděl František Švejda člen výkonné rady českého konopného klastru CzecHemp.

HHC (Hexahydrocannabinol):

Co to je: HHC je syntetický kanabinoid, což znamená, že je chemicky vytvořený a průmyslově vyrobený jako analog látek obsažených v konopí.

Kde se vyskytuje: HHC se obvykle nevyskytuje přirozeně v rostlinách konopí, nebo se vyskytuje v minimálních koncentracích (<0,01%), ale je vytvořen v laboratořích za účelem simulace účinků kanabinoidů, jako je THC.

Nebezpečí: HHC je analogem přírodního THC (látky, která je odpovědní za omamný efekt marihuany) a může způsobit vážné zdravotní problémy, včetně psychotických reakcí, zvracení, nevolnosti či tachykardie. Je třeba upozornit, že HHC je v mnoha zemích zakázáno a považováno za nelegální látku.

THCP (Tetrahydrocannabiphorol):

Co to je: THCP je dalším syntetickým kanabinoidem, který byl objeven v konopných rostlinách, ale v menších množstvích. Je to analog THC (tetrahydrokanabinol), ale může být mnohem silnější a má potenciál vyvolat větší psychoaktivní účinky.

Kde se vyskytuje: THCP se vyskytuje v některých odrůdách konopných rostlin, ale ve velmi malém množství (<0,01%),  Byl objeven v Itálii a jiných evropských zemích.

Nebezpečí: Vzhledem k tomu, že bylo o THCP provedeno omezené výzkum, nejsou jeho dlouhodobé účinky na lidské zdraví zcela známy. Nicméně, kvůli jeho potenciálně větším psychoaktivním účinkům, může představovat zvýšené riziko pro uživatele, zejména pokud se dostane do nezodpovědných rukou.

„Je důležité si uvědomit, že syntetické kanabinoidy obecně představují riziko pro zdraví a jsou často spojeny s nepředvídatelnými a nebezpečnými účinky. Pokud jde o HHC a THCP, existuje potenciál pro závažné zdravotní komplikace a jejich užívání by mělo být pečlivě zváženo a omezeno na základě aktuálních vědeckých poznatků a právních předpisů,“ říká MUDr. Rodion Schwarz, vedoucí lékař Schwarz Clinic.

Newsletter