Senát schválil smlouvu s Turkmenistánem ohledně dvojího zdanění

Senát dnes schválil smlouvu s Turkmenistánem o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovým únikům u daní z příjmů a majetku. Smlouvu uzavřeli zástupci ČR a Turkmenistánu v tamní metropoli Ašchabadu letos v březnu. Smlouvu dostala k projednání také Sněmovna, na její program se ale dosud nedostala. Po schválení v obou parlamentních komorách dostane smlouvu k podpisu prezident.

Ministr financí Andrej Babiš (ANO) senátorům řekl, že Česko uzavřelo mezinárodní smlouvy o zamezení dvojímu zdanění již s více než 80 státy světa, Turkmenistán však mezi nimi není. Tato země podle něj patří k důležitým státům středoasijského prostoru a lze předpokládat, že jeho postavení jako jednoho z obchodních partnerů ČR bude narůstat.

Tato smlouva stejně jako obdobné smlouvy s jinými zeměmi stanoví mimo jiné, že příjmy fyzických a právnických osob mohou být zdaněny zásadně ve státě, kde je tato osoba daňovým rezidentem. Ve druhém státě mohou být zdaněny jen za podmínek stanovených ve smlouvě. Finanční úřady obou zemí budou mít také právo zvýšit základ daně, pokud se poplatník dopustí daňového úniku skrytým převodem zisku mezi kapitálově nebo personálně propojenými podniky obou zemí.

Newsletter