„Sharing is caring space“: Šance pro studenty a začínající firmy

Asociace virtuální a rozšířené reality zveřejnila v těchto dnech výzvu, ve které nabízí studentům a začínajícím firmám na tři měsíce zdarma využít plně zařízených prostor k vyvíjení projektu týkajícího se virtuální a rozšířené reality. Prostor s názvem „Sharing is caring space“ je nové místo pro vývoj, vzdělávání a sdílení informací. Nachází se v pražských Dejvicích v budově Českého institutu informatiky, robotiky a kybernetiky.

Pět vybraných projektů bude mít od 1. září do 1. prosince 2017 plně k dispozici vlastní stůl, připojení k internetu, VR laboratoř vybavenou HTC Vive, Oculus Rift a PlayStation VR a samozřejmě přímý kontakt se špičkovými vývojáři v oboru.

Podmínkou pro zařazení do výběrového řízení je být studentem či začínající firmou (nelimituje se věkem) a zaslat vyplněnou online přihlášku, která je k dispozici na: https://goo.gl/v3XMX3 K přihlášce je třeba přiložit i motivační dopis, v němž daný subjekt vystihne svůj profil a popíše, na čem by rád v „Sharing is caring space“ pracoval. Prostor může být dán k dispozici například grafikům, textařům či developerům. Uzávěrka pro podávání přihlášek je pátek 25. srpna.

Záměrem Asociace virtuální a rozšířené reality je popularizovat, prosazovat a rozvíjet technologie virtuální a rozšířené reality, a to v oblasti komerční, akademické i mezi veřejností a zvyšovat tak povědomí o její existenci a praktické využitelnosti. Ve spolupráci se státními úřady, médii a jinými oborovými organizacemi pracuje Asociace na zlepšení podmínek pro prosazení technologií. Asociace svým členům zprostředkovává kontakty a informace a hájí jejich společné zájmy. Asociace rovněž spolupracuje s odpovídajícími subjekty v zahraničí.

Newsletter