Situace na trhu fondů kvalifikovaných investorů

Podle zprávy AKAT z 23. srpna 2023 dosáhl objem majetku investovaného ve fondech kvalifikovaných investorů v České republice 420 miliard korun. Zaznamenal tak čtvrtletní nárůst o 27 miliard korun, tedy 6,7% nárůst z hodnoty 393 miliard korun k 31. březnu 2023. Investice ve fondech kvalifikovaných investorů a kolektivního investování tak dosahují celkové výše 1,2 bilionu korun.

Krátce o Avant Financial Group

Pomáhat nadějným podnikatelským nápadům – o to usiluje skupina Avant Financial Group a. s., která poskytuje jako ekvitní partner komplexní finanční služby pro podnikatelský sektor. V čele skupiny stojí Marek Unčovský, který ji založil v roce 2011. Mezi její další aktivity patří investice do tří pilířů – správy majetku, prémiových nemovitostí a moderních technologií.

Marek Unčovský

Společnost Avant Financial Group se dlouhodobě zaměřuje na propojování podnikatelského a investičního sektoru. Portfolio svých aktivit nově rozšiřuje o finanční služby nadějným podnikatelským projektům. Zprostředkovává jako zkušený equity partner komplexní finanční služby. Ty zahrnují ekvitní financování projektů, akviziční byznys, ale i strategické směřování firem. Prostřednictvím těchto projektů nabízí také investiční příležitosti těm, kteří chtějí zhodnotit své vklady.

V oblasti investic se dlouhodobě zaměřuje zejména na investice do developmentu prémiových realit prostřednictvím fondu kvalifikovaných investorů Nemomax, který si od roku 2017 buduje silné portfolio. Mezi úspěšné projekty fondu najdeme například rekonstrukci prvorepublikové vily Rokoska v pražské Troji nebo projekt VIVA Vrchlabí na úpatí Krkonoš. Nejnovějším projektem, do kterého Avant Financial Group prostřednictvím fondu Nemomax investuje je rezidenční komplex VIVA Lipno na břehu ikonické přehrady. Dále společnost investuje do správy majetku a moderních technologií zaměřených zejména na energetiku.

Hospodářské výsledky Avant Financial Group

Skupina Avant Financial Group si udržuje stabilní růst. V uplynulém hospodářském roce se skupině podařilo:

  • dosáhnout zisku ve výši 110 milionů korun.
  • navýšit kapitál společnosti na 328 milionů korun.
  • navýšit aktiva skupiny na hranici 1,36 miliardy korun.

Marek Unčovský stojí v čele finanční skupiny Avant Financial Group, a. s. Jeho skupina se zaměřuje především na ekvitní partnerství, skrze která poskytuje nadějným podnikům komplexní finanční služby pro jejich růst. Skupina zároveň dlouhodobě investuje do tří pilířů – správy majetku, prémiových realit a moderních technologií.

Newsletter