Škoda Auto a ČEZ ESCO zprovoznily obří fotovoltaiku v Mladé Boleslavi

Škoda Auto ve svých českých závodech pokračuje na cestě k dosažení uhlíkové neutrality ve výrobě do konce dekády. Ve spolupráci se společnostmi ČEZ ESCO a ŠKO-ENERGO nyní automobilka uvedla do provozu tři střešní fotovoltaické systémy ve svém hlavním závodě v Mladé Boleslavi a v logistickém centru Škoda Parts Center. Výkon elektrárny činí 2,2 MW a celková plocha osazená panely je přes 10 000 m2, což odpovídá více než 15 tenisovým kurtům. Přes 5 400 fotovoltaických panelů bude vyrábět více než 2 GWh bezemisní elektřiny ročně. S tímto objemem energie je možné plně nabít přibližně 25 000 vozů Enyaq 85.

FVE na hale M12L ve ŠKODA Auto, závod Mladá Boleslav

„ČEZ usilovně pracuje na dekarbonizaci a zajištění bezpečnosti dodávek energie. Naším cílem je do roku 2030 instalovat kapacitu 6 000 MW v obnovitelných zdrojích a do roku 2040 dosáhnout ve výrobě energie uhlíkové neutrality. Jako přední energetická společnost v České republice se zavazujeme podporovat soukromé i průmyslové zákazníky ve snižování jejich uhlíkové stopy. Fotovoltaická elektrárna na objektech Škoda Auto s těmito cíli dokonale koresponduje,“ uvedl generální ředitel ČEZ Daniel Beneš.

„Ve společnosti Škoda Auto neustále vyhodnocujeme a optimalizujeme uhlíkovou stopu. V rámci naší strategie Next Level – Škoda Strategy 2030 je ‘Green Production’ základním pilířem našeho plánu transformace pro toto desetiletí, a také přispěje k dosažení ambiciózních cílů v oblasti udržitelnosti. Komplexně toto téma řešíme ve spolupráci s našimi partnery. Tato solární elektrárna bude mít svůj podíl na splnění našeho ambiciózního, ale dosažitelného cíle: do roku 2030 bude energie potřebná pro výrobu vozů a komponentů v našich českých závodech plně uhlíkově neutrální,“ říká člen představenstva Škoda Auto za oblast Výroby a logistiky Andreas Dick.

Automobilka si stanovila konkrétní cíle v oblasti ochrany životního prostředí, včetně CO2 neutrální výroby ve všech třech závodech v České republice do roku 2030. Závod ve Vrchlabí tohoto milníku dosáhl již v roce 2020. Jednotlivá opatření, která česká automobilka přijímá pro důsledné snižování ekologické stopy svých podnikatelských aktivit, pokrývají celý hodnotový řetězec.

Výkon elektrárny činí 2,2 MW a celková plocha osazená panely je přes 10 000 m2, což odpovídá více než 15 tenisovým kurtům. Přes 5 400 fotovoltaických panelů bude vyrábět více než 2 GWh bezemisní elektřiny ročně. S tímto objemem energie je možné plně nabít přibližně 25 000 vozů Enyaq 85.

„Zájem o fotovoltaické elektrárny mezi našimi zákazníky kontinuálně roste a ČEZ ESCO teď instaluje řadu elektráren, jejich velikost přesahuje 1 megawatt, což bylo před několika lety nemyslitelné. Zakázka pro Škoda Auto byla přesto výjimečná svou velikostí i náročností. Jde o jednoho ze zákazníků, který pojímá dekarbonizaci komplexně a usilovně pracuje na snižování uhlíkové stopy,“ říká generální ředitel ČEZ ESCO Kamil Čermák.

„Tato solární elektrárna vyprodukuje více než 2 GWh bezemisní elektřiny ročně a představuje tak další významný krok k uhlíkově neutrální výrobě energie pro Škoda Auto. Instalace 5 468 solárních modulů na střechách tří výrobních hal byla skutečně velkou výzvou. Je skvělé realizovat další projekt se společnostmi Škoda Auto a ČEZ poté, co jsme již v roce 2019 úspěšně osadili střešní solární panely na Servisním centru v Kosmonosech,“ vysvětluje jednatel společnosti ŠKO-ENERGO Tomáš Kubín.

První spolupráce společností Škoda Auto, ČEZ ESCO a ŠKO-ENERGO na solárních systémech začala koncem roku 2019 vybudováním fotovoltaiky na servisním centru Škoda Auto v Kosmonosech. Tamní fotovoltaika pokrývá plochu více než 2 200 m2, má výkon 441 kWp a ročně vyrobí téměř 17 % energetické spotřeby Servisního centra.

ČEZ ESCO je předním českým expertem na úsporná energetická řešení, dodavatel bezemisní a zelené energie a partner českého průmyslu a veřejné správy na cestě k dekarbonizaci a udržitelnosti. Zajišťuje komplexní řešení energetických potřeb – od instalace fotovoltaik, kogenerací a dalších decentrálních ekologických zdrojů včetně bateriových úložišť, přes firemní elektromobilitu na klíč až po projekty energetických úspor a komplexní dodávky technického zabezpečení budov (TZB). ČEZ ESCO má přibližně 2000 zaměstnanců a chce do roku 2030 postavit nebo provozovat pro potřeby svých zákazníků fotovoltaické elektrárny o celkovém instalovaném výkonu 300 MW. Půjde o instalace převážně na střechách, carportech a ve výrobních areálech zákazníků. Mezi dcery ČEZ ESCO patří společnosti firmy AirPlus, AZ KLIMA, CAPEXUS, ČEZ Energetické služby, ČEZ ENERGO, Domat Control System, EP Rožnov, ENESA, ESCO SLOVENSKO, HORMEN a KART.

Newsletter