Skřivánek je opět půlmiliardový. Boduje v Polsku a Lotyšsku

Skřivánek zvýšil svůj roční obrat na 541 miliónů korun.  Česká pobočka druhé největší jazykové agentury ve střední a východní Evropě dále vykázala více než 156 milionů přeložených slov ve 440 jazykových kombinacích, přes 12 tisíc odtlumočených hodin (nárůst o téměř 34 %) v 50 jazykových kombinacích a 198 tisíc odučených hodin ve dvou desítkách cizích jazyků. To jsou hlavní statistiky společnosti Skřivánek za rok 2017.

Jazyková agentura Skřivánek zaznamenala za uplynulý rok zvýšení celkového obratu o více než 25 miliónů Kč. Jen v Česku společnost utržila přes 314 milionů Kč, čímž upevnila svou dominantní pozici na poli českých jazykových agentur. Oproti loňskému roku to znamená nárůst o 44 miliónů Kč.

“Minulý rok lze určitě označit za úspěšný. Získali jsme významné kontrakty například pro Evropskou Unii a posílili tak pozici na mezinárodním poli,” říká k číslům ředitelka jazykové agentury Skřivánek Bronislava Chudobová. “Téměř ve všech odvětvích naší činnosti jsme zaznamenali výrazný nárůst tržeb, především v oblasti e-learningu a grafických prací je to o více než 50 % a dále nárůst překladů v oborech IT, ekonomika a přírodní vědy,” doplňuje. To si vysvětluje především investicemi do rozvoje technologií v předchozích letech.

Prim drží angličtina, posiluje němčina

“Nejčastěji poptávanými jazyky v oblasti překladů a tlumočení jsou i nadále angličtina a němčina v kombinaci s češtinou. Vedle nich narostl podíl tržeb z výuky německého jazyka, a to jak individuální tak skupinové kurzy, stejně tak překlady z němčiny a angličtiny do češtiny,” upřesňuje Bronislava Chudobová. “U němčiny to odráží potřebu potřebu pracovního trhu, protože zaměstnanců s dobrou znalostí němčiny ubývá,” doplňuje.  Přibývají také kombinace jazykem slovenským. Vedle nich se vyskytují další běžné evropské jazyky, jako polština, francouzština, maďarština, a v neposlední řadě ruština. “Nárůst jsme opět zaznamenali u poptávek překladů do čínštiny a arabštiny, které patří mezi naše speciality,” uzavírá ředitelka Skřivánka.

Skřivánek v zahraničí

Společnost Skřivánek se podle studie „The Language Service Market 2017“ nezávislé výzkumné organizace Common Sense Advisory opět nominoval mezi 100 největších jazykových agentur světa. Z pohledu tržeb patří společnosti 42. místo celosvětově a 2. místo pro oblast východní Evropy.

Nejúspěšnějším trhem je pro Skřivánka, co se obratu týče, Polsko následované Lotyšskem. “Polsko pro nás představuje velmi zajímavý trh, kde v rámci zahraničí vykazujeme dlouhodobě velmi dobré výsledky. Jen za poslední dva roky jsme zde navýšili obrat o téměř milión eur a věříme, že potenciál trhu rozhodně není vyčerpán,” uzavírá ředitelka jazykové agentury Skřivánek.

Skřivánek poskytuje komplexní jazykové služby nejen velkým nadnárodním společnostem, ale i vládním nebo neziskovým organizacím, v neposlední řadě také lokálním obchodním firmám a jednotlivcům z řad široké veřejnosti.

Skřivánek je největší jazykovou agenturou ve střední a východní Evropě. Jeho pobočky najdete v 18 českých městech a ve skoro dvou desítkách zemích s pobočkami či zastoupením v Polsku, Maďarsku, Slovinsku, Bulharsku, Německu, Slovensku, Litvě, Belgii, Estonsku, Velká Británii, USA, Rusku, Brazílii, Rakousku či Lotyšsku. Jazykové služby si můžete objednat ve více než 40 jazycích. Přes svou velikost a progresivní vývoj v metodice však Skřivánek zůstává českou firmou s více než dvacetiletou tradicí poskytování jazykových služeb. Od roku 2008 je Skřivánek členem Asociace jazykových škol.

Newsletter