Koruna oslabuje jako jediná z regionu. Obchoduje se těsně pod 24,70 za euro. Dolar proti euru postupně smazává dnešní ztráty. Kurz testuje hranici 0,9600 EURUSD.

Skupina APS získala v Rumunsku NPL portfolio v hodnotě 3,7 miliardy korun

Společnost APS získala od rumunské Bank of Cyprus portfolio nesplácených úvěrů a zajištěných nemovitostí v celkové smluvní hodnotě 147 milionů EUR, tedy přibližně 3,7 miliardy korun (portfolio Sinope). Prodej portfolia je v souladu se strategií Bank of Cyprus týkající se snižování celkové zadluženosti. Jejím cílem je dosažení udržitelného růstu zisku ve střednědobém až dlouhodobém horizontu. Uskutečněnou transakcí APS přispívá k dosažení očekávaného dvouciferného výnosu nově zřízeného fondu APS CREDIT FUND.

Martin Machoň, generální ředitel a majitel společnosti APS

Rumunský trh je pro společnost APS velmi důležitý. Tato transakce ještě více posílila naši pozici na trhu jako největšího investora a správce problémových pohledávek. Od spuštění nového fondu APS CREDIT FUND je naší strategií pokračovat v dalším růstu prostřednictvím vyhledávání jedinečných investičních příležitostí a nákupu nových portfolií. Sinope je již pátým portfoliem, který tento rok z fondu financujeme“ uvedl Martin Machoň, generální ředitel a majitel společnosti APS s tím, že získané portfolio obsahuje pohledávky výhradně od právnických osob převážně zajištěné nemovitostmi. Transakce bude uzavřena po obdržení antimonopolního povolení od rumunské Rady pro hospodářskou soutěž. Podobný obchod s Bank of Cyprus uzavřela APS již v roce 2019.

Uskutečněná transakce se týká prodeje zbytkového portfolia rumunských aktiv, které banka realizovala po ukončení svých aktivit v Rumunsku. Transakce dále posiluje klíčové operace banky a je v souladu s její strategií. Rádi bychom poděkovali společnosti APS za spolupráci a konstruktivní přístup při uzavírání této transakce,“ řekl k transakci Michalis Athanasiou, ředitel sekce pro velké a mezinárodní korporátní společnosti Bank of Cyprus.

Skupina APS byla založena v roce 2004 a během 18 let své existence se jí podařilo zaujmout přední pozice v dalších 15 zemích. Působí především na trzích střední a jihovýchodní Evropy. Oblast působnosti skupiny tvoří 3 pilíře: investice do problémových dluhů, správa alternativních aktiv a investice do nemovitostí. Skupina APS v současné době spravuje 105 portfolií nesplácených úvěrů v celkové nominální hodnotě přes 10,3 miliardy EUR.

Skupina Bank of Cyprus je přední bankovní a finanční skupinou na Kypru, která poskytuje širokou škálu finančních produktů a služeb, jež zahrnují retailové a korporátní bankovnictví, factoring, investiční bankovnictví, makléřské služby, správu fondů, privátní bankovnictví, životní a všeobecné pojištění. K 31. prosinci 2021 působila skupina Bank of Cyprus na Kypru prostřednictvím celkem 90 poboček. K 31. prosinci 2021 činila celková aktiva skupiny 25 miliard EUR a celkový vlastní kapitál 2,1 miliardy EUR. Po celém světě zaměstnává skupina Bank of Cyprus téměř 3 500 zaměstnanců. Skupinu tvoří Bank of Cyprus Holdings Public Limited Company, její dceřiná společnost Bank of Cyprus Public Company Limited a její dceřiné společnosti.

Newsletter