Skupina ČEZ loni v bezemisních zdrojích vyrobila 60 % elektřiny

Skupina ČEZ loni v bezemisních zdrojích vyrobila 60 % elektřiny. Oproti loňskému roku vzrostla výroba v bezemisních zdrojích Skupiny ČEZ, mezi něž patří jak obnovitelné zdroje (voda, slunce, vítr, biomasa a bioplyn), tak jaderné elektrárny, o šest procentních bodů. V roce 2008 přitom tento podíl činil 41,7 %.

Společnost ČEZ tak postupně naplňuje svůj cíl být do roku 2050 uhlíkově neutrální. Společně s  CO2 se daří snižovat i emise dalších látek. Za posledních deset let tak klesly emise oxidů dusíku (NOx) o 53 % a oxidu siřičitého (SO2) dokonce o 62 %. Trend poklesu pokračoval i v loňském roce.

Newsletter