Skupina DEPO Ventures otevírá další andělský fond, který umožňuje investorům aktivní zapojení. Už má tři investice

Česká investiční skupina DEPO Ventures představuje druhý andělský fond, který poskytne chytré peníze startupům v počáteční fázi. Navazuje na úspěšný koncept z prvního fondu, kde se většina investorů z řad úspěšných podnikatelů a zkušených C-level manažerů aktivně zapojila a pomohla firmám v jejich růstu. V druhém fondu nyní spojují také zkušené technologické zakladatele, kteří si již těžkou cestou úspěšně prošli, nebo jiné venture kapitálové fondy a správce rodinného majetku, které mají pro firmy přidanou hodnotu a zároveň jsou pro ně tyto investice zajímavé. Jedním z nich se stal Impulse Ventures, který má za sebou úspěšné investice do společností Mall, Kiwi.com nebo Shoptet.

Posláním druhého fondu nazvaného DEPO ANGEL FUND II. je poskytnout startupům v začátcích nejen finanční kapitál, ale také investory, kteří jim chtějí pomoci v růstu. „Když jsme před více než šesti lety začali být aktivní ve startupovém ekosystému, zaznamenali jsme, že mnoho zakladatelů má potíže se získáním počátečního kapitálu. Kromě finančních problémů mají startupy v začátcích těžkosti s nedostatkem relevantních kontaktů, networkingem a know-how. Také zde neexistovala kvalitní síť českých andělských investorů. A to jsme chtěli změnit. Přestože se situace v posledních letech rychle zlepšuje, stále netvoří stabilní základ ekosystému,“ zdůvodňuje partner DEPO Ventures Michal Ciffra potřebu vzniku nového andělského fondu.

DEPO andělské fondy nabízí přístup k extrémně zajímavé síti kontaktů složené ze C-level manažerů, kteří jsou schopni tzv. otevírat dveře či poradit expertizou, ale i například z profesionálů, kteří již prodali své vlastní firmy a prošli si celou podnikatelskou cestu od A do Z. „Hledal jsem místo, kde bych mohl využít své kariérní zkušenosti, setkat se se zajímavými lidmi a dozvědět se něco nového o technologiích,“ popisuje investor prvního fondu COO a místopředseda představenstva Czech Airlines Technics Igor Zahradníček. Členové DEPO týmu posouvají druhý fond ještě dál a zapojují další institucionální hráče, například správce rodinného majetku nebo jiné fondy rizikového kapitálu, kteří jsou schopni kromě svého zázemí a networku nabídnout také další investici v pozdější fázi. Z naší zkušenosti vidíme, že zajímavé startupy je třeba podchytit už v kolébce. Nicméně protože to není naše specializace, rozhodli jsme se pro partnerství s DEPO Ventures, které vnímáme jako nejzkušenější odborníky na andělské investování,“ říká partner Impulse Ventures Matěj Matolín a doplňuje, že jsou připraveni společnostem v portfoliu pomoci, s čím bude potřeba.

Navázání na úspěšný fond

Investiční skupina navazuje na první andělský fond svého druhu v České republice. Aktuálně má první fond (známý jako Grouport Ventures) pod správou 14 investic v hodnotě 35 milionů korun. Fond se v rámci své investiční strategie zaměřil především na technologie a odvětví, ve kterých má zkušenosti, jako jsou například finanční technologie, umělá inteligence, blockchain nebo rozšířená realita. V portfoliu má například podíl na projektu Mileus, který nabízí řešení udržitelné dopravy ve městech, brněnské TATUM, kteří vývojářům pomáhají vyvíjet blockchain aplikace, nebo známou aplikaci SmartGuide – turistického průvodce.

„Opíráme se o andělskou komunitu a investory, kteří mají pro startupy přidanou hodnotu. To nám umožňuje investovat do rizikovějších raných fází, tedy tam, kde se mnohé fondy bojí,“ vysvětluje Petr Šíma, spoluzakladatel skupiny DEPO Ventures. Doplňuje, že druhý fond plánují uzavřít na konci března s 45 miliony korun.

Tři nové investice – GitGut, Blockmate a Ringil

Do portfolia druhého fondu již přibyly tři investice. GitGut, herní hlasový asistent, který s využitím umělé inteligence pomáhá hráčům e-sportových her. Firma Blockmate, která pomocí sjednoceného API rozhraní umožňuje přístup k finančním datům z kryptoměnových účtů různých globálních služeb. A také modulární cloudová dopravní platforma s využitím v logistice s názvem Ringil.

DEPO Ventures je investor pro rané startupy v regionu CEE opřený o andělskou komunitu. Spravuje andělské fondy, které umožňují investorům aktivní zapojení. První andělský fond (Grouport Ventures) má 14 investic, například Tatum, SmartGuide, Mileus, Oxus.AI. Druhý andělský fond (DEPO ANGEL FUND II.), který se otevřel v roce 2021, již uskutečnil tři investice.

Investiční skupina řídí také mezinárodní síť DEPO Angels, v níž propojuje investory s kvalitními startupy a zjednodušuje jim celý investiční proces. Navíc zajišťuje výhodné syndikace, které umožňují investice i v nižších částkách.

Vizí DEPO Ventures je naučit podnikatele a osoby s vysokým jměním, že investice do startupů by měly být přirozenou součástí portfolia každého investora.

Společnost Grouport Ventures, a. s., a společnost DEPO ANGEL FUND II., s. r. o. (dále společně jen „společnosti“), poskytují správu majetku srovnatelnou s obhospodařováním ve smyslu ustanovení § 15 zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZISIF“). Společnosti jsou zapsány v seznamu vedeném Českou národní bankou podle § 596 písm. f) ZISIF, jakožto osoby spravující majetek dle § 15 odst. 1 ZISIF. Česká národní banka nevykonává dohled nad osobami zapsanými v tomto seznamu a dohledu České národní banky nepodléhá ani jejich činnost. Účelem této tiskové zprávy není nabídka či výzva ke svěření majetku do správy společností či nabídka koupě nebo prodeje jakéhokoli investičního nástroje dle ZISIF či zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů.

Disclaimer: Tento článek má pouze informativní charakter a neslouží jako investiční doporučení dle zákona č. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu. Při zpracování tohoto článku autor vycházel z veřejně dostupných zdrojů. Za případné chyby v textu nebo v datech nenesou společnosti Roklen Holding a.s. ani Roklen360 a.s. zodpovědnost.

Newsletter