Skupina EUC vstoupila do dalšího segmentu zdravotní péče, pacientům bude poskytovat zdravotní služby v oblasti domácí zdravotní péče

Zdravotnická skupina EUC odkoupila od Mgr. Vojtěcha Kubce, LL.M., MSc. společnost MyBee Innovative s.r.o., která je prostřednictvím svých dceřiných společností největším poskytovatelem zdravotních služeb v oblasti domácí péče v České republice. Po schválení transakce Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže společnost EUC a.s. získá stoprocentní podíl ve společnosti MyBee Innovative s.r.o. (a rovněž společnostech Domácí péče Včelka, zdravotní péče), a rozšíří tak své portfolio poskytovaných služeb o další důležitý segment.

 „Akvizice skupiny Včelka je naší velmi významnou a strategickou investicí, jejímž prostřednictvím dojde k celkovému zkvalitnění a rozšíření zdravotních služeb s cílem pomoci pacientům zůstat v maximální možné míře ve svém domácím prostředí. Současně budeme moci lépe rozvíjet poskytování zdravotních služeb u chronicky nemocných pacientů a podporovat programy preventivní a distanční péče,“ říká MUDr. Michal Bednář, MBA, předseda představenstva a generální ředitel zdravotnické skupiny EUC.

Michal Bednář

Mgr. Vojtěch Kubec, LL.M., MSc., dosavadní stoprocentní vlastník a jednatel MyBee Innovative s.r.o., k tomu doplňuje: „Sdružení pečujících organizací Včelka, respektive celému jejímu týmu, se podařilo stát se spolehlivým a vyhledávaným poskytovatelem domácí zdravotní péče napříč ČR, a to především díky hodnotám, které zastává a lidem, kteří je zosobňují. Pro zachování těchto hodnot a další rozvoj je však potřebné, aby měla Včelka zázemí silného a stabilního partnera. Jsem proto rád, že se stane součástí skupiny EUC, pro niž je také vysoký standard a kvalita poskytovaných zdravotních služeb absolutní prioritou. Je to záruka toho, že bude i nadále posilovat a rozvíjet své poslání.“

Skupina EUC:

Zdravotnická skupina EUC tvoří největší síť ambulantních klinik v ČR. Je největším poskytovatelem ambulantní péče, prémiové péče, mamoscreeningu a lékařské péče pro zaměstnavatele. Od roku 2011 do roku 2022 investovala 1 304 mil. korun především do modernizace přístrojů, vzdělávání zaměstnanců a elektronizace systémů a služeb. Ve 25 zdravotnických zařízeních napříč ČR, 13 mamocentrech, 24 kamenných lékárnách, lékárenském e-shopu a 11 laboratořích zaměstnává 2 300 zdravotníků, kteří provedou 3,6 mil. vyšetření ročně. www.euc.cz

Skupina Včelka:

Skupina Včelka je sdružením zdravotnických zařízení, která poskytují zdravotní péči lidem v jejich domácím prostředí ve 13 krajích a 48 okresech České republiky. Jejím posláním je pomáhat lidem, kteří se z důvodu změny svého zdravotního stavu ocitli v nepříznivé životní situaci, a umožnit jim s ohledem a na jejich potřeby a přání zůstat co nejdéle ve svém domově, případně na místě, které pro ně domov představuje a kde se cítí dobře. Důležitým aspektem je také podpora jejich rodiny a blízkých, tak aby kvalita života každého z nich zůstala zachována anebo se ji podařilo zlepšit. V posledních letech se zaměřuje primárně na zajištění péče v lokalitách, kde je domácí zdravotní péče hůře dostupná a celkově na zvýšení kvality poskytovaných služeb v tomto segmentu, a to v celém spektru výkonů, jenž lze v domácím prostředí poskytovat. www.pecevcelka.cz

Newsletter