Skupina Holcim se podílí na globálním vědeckém výzkumu SBTN

Mezinárodní skupina Holcim byla vybrána mezi 17 světových společností, které se ve spolupráci se Science Based Targets Network (SBTN) podílí na vědeckém výzkumu dopadu průmyslu na životní prostředí. Společnost Holcim, do jejíhož portfolia patří také výrobce cementu Holcim Česko v Čížkovicích, byla vybrána jako jediný zástupce svého oboru díky svému ekologickému přístupu ke stavebnictví.

Výzkum SBTN poskytne všem společnostem první vědecky podložené cíle a standardy efektivního hospodaření a snížení dopadu na životní prostředí, počínaje využitím sladké vody a půdy. Skupina Holcim svým zapojením posiluje ambiciózní závazky na ochranu přírody a v oblasti snižování spotřeby sladké vody v souladu s Pařížskou dohodou i vědeckým cílem 1,5 °C, schváleným Science Based Targets initiative (SBTi).

„V Holcimu striktně uplatňujeme vědecky podložený přístup k přírodě. Vzhledem k naší strategii nás těší, že jsme byli vybráni mezi první skupinu společností, které se podílí na sladkovodním a půdním výzkumu. Vědecký výzkum je klíčem k dosažení skutečného a měřitelného dopadu průmyslu na zachování a obnovu biologické rozmanitosti sladkovodních ekosystémů,“ říká Magali Anderson, ředitelka pro udržitelnost a inovace v Holcimu.

„Všechny společnosti mohou pochopením a řešením svého dopadu na životní prostředí zmírnit narušování dodavatelských řetězců, dosáhnout souladu s právními předpisy a navýšit svůj kapitál. Jsem ráda, že se vybrané společnosti včetně Holcimu chopily příležitosti a začaly posuzovat svůj dopad na omezené zdroje Země,“ pochvaluje si výkonná ředitelka SBTN Erin Billmanová.

Vědecký výzkum probíhá v souladu s globálními cíli v oblasti klimatu, přírody a rozvoje, včetně globálního rámce pro biologickou rozmanitost, Pařížské dohody a cílů udržitelného rozvoje OSN.

Holcim Česko

Holcim Česko je součástí mezinárodní skupiny Holcim, světové jedničky v inovativních a udržitelných stavebních řešeních. 60 000 zaměstnanců se podílí na vytváření lepší budoucnosti pro společnost a planetu, a to především díky úsilí dekarbonizovat stavebnictví a zlepšit životní úroveň pro všechny.

Holcim staví zelenější města, chytřejší infrastrukturu a zlepšuje životní prostředí po celém světě. Široká nabídka nízkouhlíkových a cirkulárních řešení, např. ECOPlanet – zelený cement, umožnuje zákazníkům společnosti Holcim stavět lépe s menšími náklady. Holcim se díky své dlouhodobé strategii stane společností s nulovou produkcí CO2.

Holcim Česko patří již více než 120 let mezi renomované výrobce stavebních materiálů vyráběných v Čížkovicích. Podporujeme rozvoj regionu sponzoringem ekologických, sociálních a vzdělávacích programů. Stavíme svět, který respektuje přírodu a přispívá k prosperitě obyvatel naší planety. Tvoříme lepší budoucnost pro společnost a planetu.

Newsletter