Směruje Praha k parkovacímu kolapsu?

Od 27. června bude možné podávat připomínky k pražskému Metropolitnímu plánu. Jeho návrh počítá se zastavěním nevyužitých ploch uvnitř města, zejména tzv. brownfieldů, aby se zvýšila hustota obyvatelstva. Městské části i jednotliví občané určitě podají mnoho připomínek k návrhům pro jednotlivé lokality. Pojďme se ale pozastavit u jedné obecné věci společné pro celé město a plán jako celek, která je v diskusích zatím trochu v pozadí: parkovací a dopravní kapacity pro automobily.

Pražský Institut plánování a rozvoje (IPR) uvedl, že dosud nezastavěné plochy ve vnitřním městě mohou v případě zastavění pojmout asi 400 tisíc nových obyvatel, pak odhad dokonce zvýšil na 600 tisíc. Jak uvedla Technická správa komunikací hlavního města Prahy (TSK) ve své ročence za rok 2017, připadá v Praze 1 automobil na 1,5 obyvatele. Pokud bychom tedy vztáhli tento údaj i jen k nižší hodnotě 400 tisíc obyvatel, znamenalo by to přírůstek více než 266 tisíc nových aut do širšího centra města.

Tento počet by samozřejmě nepřibyl najednou, ale i tak jde o alarmující číslo, zejména s ohledem na současnou situaci v pražských ulicích. Přetíženost důležitých dopravních komunikací zejména ve špičce je již nyní problémem a kritický je i nedostatek parkovacích míst. K jejich ochraně pro rezidenty slouží hlavně vytvoření tzv. modrých zón, ale ani tento systém nefunguje. Studie Fakulty dopravní ČVUT odhalila, že například Praha 3 vydala o 1 807 parkovacích oprávnění více, než má reálně v zónách míst, Praha 7 pak o 859. Mnoho rezidentů má tedy už nyní problém při návratu domů vůbec najít parkovací místo, které si přitom platí.

A do této situace by měly do ulic postupně přibýt další tisíce vozidel rezidentů z nových staveb. Ti zvýší již tak hustý provoz v ulicích a vytvoří ještě větší tlak na parkovací místa. Část aut by pro parkování pojmuly garáže vybudované v rámci nových bytových domů, ale určitě ne všechny, neboť kapacita vnitřních garážových stání bude i s ohledem na již existující okolní zástavbu silně omezená. To znamená, že bude potřeba v každém místě před plánovanou stavbou velice pečlivě zvažovat zvýšení dopravní zátěže, kterou to bude znamenat, a zároveň naplánovat parkovací kapacity a vybudovat v okolí dostatečný počet parkovišť nebo garáží. To bude úkol především pro jednotlivé městské části. Jinak bude hrozit starším a poddimenzovaným ulicím dopravní a parkovací kolaps.

Jak jsem uváděl již dříve, návrh bytové zástavby na místě některých brownfieldů je krokem správným směrem a pomůže ke kultivaci mnoha oblastí Prahy. Ale neměl by to rozhodně být jediný směr nové bytové výstavby. Souběžně s tím by mělo docházet k rozšiřování města i do okrajovějších částí. Ze statistik vyplývá, že lidé upřednostňují tyto lokality pro život především kvůli kombinaci ceny bydlení, dobré dopravní dostupnosti a blízkosti zeleně. Na těchto nových místech je zároveň možné vybudovat dostatek parkovacích míst, a to jak v rámci garážových stání v domech, tak na nově vzniklých ulicích a dalších prostorech kolem domů. A protože pro cestování do vnitřního města většinou upřednostňují lidé z okrajových částí městskou hromadnou dopravu, přispívají jen minimálně k dopravní přetíženosti komunikací vnitřního města.

Newsletter