Software od Novasoftu používají už roky lékaři, právníci a pedagogové. NovaVoice patří ke špičce v rozpoznávání řeči

Consultingová společnost Novasoft, která je členem technologické skupiny BiQ Group, se mimo jiné podílela na vývoji softwaru na rozpoznávání hlasu NovaVoice. Ten vznikl za přispění Západočeské univerzity v Plzni a její spin-off SpeechTech, jenž byl založen v roce 2008, od té doby pomáhá expertům z oblasti medicíny, práva a akademického prostředí s přepisem mluveného slova. Tím jim šetří jinak nevyužitý čas – například když řídí, mohou rovnou své myšlenky a poznatky nahrávat na diktafon a následně software použít pro automatický přepis. V současnosti CC Novasoft prodal stovky licencí v oblasti lékařství a desítky pro právníky a další subjekty působící v justici.

Vladimír Moravec, výkonný ředitel Novasoftu

„Problémem přepisu mluveného slova do textu není samotné rozpoznávání řeči, ale schopnost uživatelů diktovat. Málokdo mluví jako kniha, navíc je náš jazyk zatížen spoustou slangových výrazů, nebo naopak odborných termínů. My jsme se proto rozhodli jít cestou specializace a vycvičit algoritmus NovaVoice takovým způsobem, aby lékařům či právníkům pomáhal od rutinních činností, jako je přepis diagnózy nebo třeba formulace obhajoby,“ vysvětluje Vladimír Moravec, CEO a zakladatel CC Novasoft.

NovaVoice je určený zejména pro experty z oblasti zdravotnictví, práva a akademického prostředí. Software má k dispozici 14 medicínských slovníků – lékařské výrazy, latinu, zkratky a dokonce i slang. Úspěšnost přepisu se blíží 99 % a šetří tak odborníkům značné množství času. NovaVoice přepis zároveň kontroluje a označuje slova, která jsou pravděpodobně nesprávně rozpoznaná – a to jak z pohledu akustiky, výslovnosti daného slova, tak kontextu v dané větě. Tím zajišťuje vysokou míru čitelnosti. Za NovaVoice získal CC Novasoft ceny Česká hlava 2009 a Křišťálový disk 2008.

Fonetický přepis i citace paragrafů nejsou problém

Software mluvené slovo nejdříve foneticky rozpozná a následně toto slovo hledá ve slovníku. Pokud se dané slovo nenajde, ve slovníku není, vypíše se slovo foneticky nejvíce podobné a uživatele na to upozorní změnou barvy písma. NovaVoice umí vypisovat i zkratky, případně je preferovat. Systém pak dokáže například u párových orgánů zvýrazňovat kritická slova (tato slova jsou označována jako kritická z pohledu bezpečnostního managementu, kdy při jejich záměně dochází k fatálním následkům), například levá/pravá, horní/dolní, laterální/dorzální.

Systém používají rovněž právníci a soudní znalci. NovaVoice totiž disponuje také rozsáhlým právnickým slovníkem z různých soudních dopisů a spisů, obsahuje i paragrafy a judikáty a umí používat právnické výrazy. Software tak dokáže daný paragraf ocitovat, aby jej uživatel nemusel diktovat. K tomu se používá systém šablon, které si uživatel může jednoduše vytvářet a editovat. NovaVoice využívají mimo jiné také lidé s hendikepem, kteří nemohou psát. Pomáhá jim k tomu i možnost kompletně ovládat celou aplikaci hlasem.

„Software NovaVoice má oproti jiným systémům pro přepis mluveného slova, například jako jsou ty od Googlu či Microsoftu, hned několik výhod. Tou první je jeho vysoká doménová specializace, která prostřednictvím specifických slovníků zaručuje vysokou přesnost přepisu zejména v případě odborných textů, s nimiž si obecné systémy neporadí. Další výhodou je možnost lokálního řešení, kdy žádná data neopustí uživatelské prostředí, což je v některých oborech stále častým požadavkem, ať už v lékařství, či advokacii. V neposlední řadě je NovaVoice maximálně uživatelsky přívětivý, protože jeho funkce jsou stále upravovány a doplňovány na základě požadavků jeho uživatelů,“ říká prof. Ing. Luděk Müller, PhD., jednatel SpeechTech a vedoucí oddělení umělé inteligence a Centra komputační lingvistiky na Západočeské univerzitě v Plzni.

Více o BiQ Group

BiQ Group je technologická skupina postavená na proaktivním a partnerském přístupu, díky kterému její experti provázejí klienty výzvami moderního digitálního světa. Skládá se z pěti dceřiných společností rozmístěných ve dvanácti lokalitách v České republice i na Slovensku. Díky tomu může být vždy po ruce jak pro lokální šampiony, tak pro globální hráče z řad známých korporací i nadějných startupů. BiQ Group, která je součástí skupiny InTeFi Lukáše Nováka, dnes tvoří více než 460 vývojářů a dalších specialistů s expertním know-how v široké paletě technologií. Díky tomu mohou přinést komplexní službu, od vývoje na míru přes osvědčené platformy SAP, Atlassian a Kentico Xperience až po e-commerce a digitální marketing. Projekty dodává pro firmy T-Mobile, DPD, GTS Alive – ISIC, Škoda, Unipetrol, Zoot a více než stovku dalších klientů.

Více o Novasoftu

Konzultační firmu CC Novasoft založil v roce 2006 Vladimír Moravec s maximálně jednoduchou strategií – budovat dlouhodobé partnerství a poskytnout komplexní služby pro systém SAP. Zpočátku čítal tým 11 specialistů s dlouholetými zkušenostmi z největších IT společností. Nyní se skládá bezmála z 50 konzultantů, programátorů, analytiků či testerů, kteří díky své vysoké odbornosti dokážou realizovat SAP projekty, případně doplnit podle potřeby interní týmy firem. Hlavní vizí bylo od počátku vybudovat rodinnou firmu ve spojení s minimem interních procesů a nákladově efektivní strukturou. Se sídlem v pražské Jesenici CC Novasoft funguje pod vedením Vladimíra Moravce v prakticky nezměněné podobě dodnes. V rámci BiQ Group představuje klíčového partnera pro SAP, dodání špičkového know-how a konzultačních služeb.

Newsletter