Soud EU potvrdil jednotné balení cigaret a zákaz těch mentolových

Soudní dvůr Evropské unie zamítl stížnosti na směrnici, která za čtyři roky sjednotí označování a balení tabákových výrobků. Tím zároveň potvrdil platnost opatření, na jehož základě bude varování před následky kouření pokrývat minimálně 65 procent přední a zadní části balení. Také zakáže prodej mentolových cigaret. Soud o tom dnes informoval v tiskovém prohlášení.

Soud upozornil, že základem je zabezpečení vysoké úrovně ochrany lidského zdraví a dále splnění povinnosti vyplývající z rámcové úmluvy Světové zdravotnické organizace o kontrole tabáku. Cílem nové směrnice je usnadnit hladké fungování vnitřního trhu s tabákovými a souvisejícími výrobky.

Pokud jde o standardizaci označování a balení tabákových výrobků, soud se nedomnívá, že překračuje meze s ohledem na danou snahu omezit v unii kouření. Úřad zároveň upřesnil, že členské státy mohou zachovat nebo zavést další požadavky, pokud nejsou v rozporu s instrukcemi směrnice.

Zákaz mentolových cigaret soud zdůvodnil tím, že tabákové výrobky obsahující charakteristickou příchuť mají obdobné objektivní vlastnosti a obdobné účinky, pokud jde o zahájení užívání tabáku a vznik návyku kouření. Připomněl, že příjemná příchuť mentolu má zvýšit přitažlivost tabákových výrobků pro spotřebitele a snížení přitažlivosti těchto výrobků může přispět k omezení kouření a snížení závislosti jak mezi novými spotřebiteli, tak mezi spotřebiteli s návykem.

Soud rovněž podpořil zvláštní režim zaváděný pro elektronické cigarety, který je mírnější než pro klasické kuřivo. Zdůvodnil to tím, že tyto cigarety se vyznačují objektivně jinými vlastnostmi, než mají tabákové výrobky. Není tak podle něj porušena zásada rovného zacházení.

Tuto tabákovou směrnici z roku 2014, která opatření zavádí od 20. května 2020, napadlo Polsko s podporou Rumunska.

Newsletter