Soutěž Inspirativní region rozvíjí soběstačnost obcí inspirativními projekty

CzechInvest spustil na začátku března registraci municipálních projektů do prestižní soutěže Inspirativní region. Soutěž je určená pro obce, města, mikroregiony a kraje, které vlastními projekty z komunální energetiky, sdílené ekonomiky a cirkulární ekonomiky rozvíjí soběstačnost municipalit a podporují podnikatelské prostředí.

„Česká i zahraniční zkušenost ukazuje, že i menší projekty realizované na úrovni obcí a měst mají velký potenciál jak v rozvoji lokální ekonomiky, tak například ve snižování energetické závislosti. Úspěšné inovativní projekty mohou být inspirací pro mnohé další a zvýšit tak ekonomickou výkonnost a nezávislost regionů, a tím i soběstačnost celého Česka,“ uvedl Michal Urban, ředitel Divize podnikatelského prostředí CzechInvestu.

Minulý ročník soutěže byl zaměřen na projekty rozvíjející v regionech podnikavost a podnikatelské prostředí. Letošní ročník cílí na sdílení příkladů dobré praxe obcí v otázkách komunální energetiky, sdílené ekonomiky, cirkulární ekonomiky a podpory podnikání. Do soutěže se mohou hlásit municipality všech velikostí – obce, města, městské části, mikroregiony, nebo kraje. Dostanou tak příležitost sdílet příklady dobré praxe, navzájem se inspirovat a získat nemalou mediální publicitu pro sebe a svoje projekty.

„Jsme rádi, že se soutěž Inspirativní region rozhodla podpořit řada důležitých organizací. Pro letošní ročník se partnery stala Zdravá města, Svaz moderní energetiky, Unie komunitní energetiky, Berman Group a JINAG. Našim cílem je šířit po Česku dobrou praxi obecních projektů a inspirovat tím další, kteří připravují zajímavé inovativní projekty v městech a obcích. Díky tomu je soutěž pro účastníky velmi atraktivní,“ říká Vít Čermák, ředitel jihomoravské regionální kanceláře CzechInvestu.

Přihlašovat svoje projekty do soutěže mohou zájemci do 30. 4. 2023. V online přihlášce stačí soutěžní projekt stručně a výstižně popsat. Po ukončení registračního období odborná komise zhodnotí zaslané projekty podle hodnotících kritérií, kterými jsou ekonomická udržitelnost, soběstačnost, inovativnost a replikovatelnost. Odborná komise vybere pět nejlepších projektů. Slavnostní finále soutěže se uskuteční v podzimních měsících roku 2023.

Akce se koná pod záštitou Ministerstva pro místní rozvoj, Ministerstva životního prostředí a Svazu měst a obcí ČR.

Newsletter