Evropské akcie klesají, futures amerických také. Euro proti dolaru obrátilo do zisku, krátce nad 1,0500 EURUSD. Z měn regionu mírně sílí forint. Koruna zůstává v lehké ztrátě nad 24,30 za euro.

Soutěž VIZIONÁŘI láká nové originální a inovativní projekty od českých autorů a firem

Firmy, podnikatelé a inovátoři mohou i letos přihlásit své projekty do 12. ročníku soutěže Vizionáři. Jejím cílem je vyhledávat a oceňovat české podniky a autory originálních produktů, nástrojů, postupů a služeb, které mají významný dopad do oblasti ekonomiky, technologií a také sociální přínos. Uzávěrka přihlášek do Vizionářů je 18. listopadu. Slavnostní vyhlášení nejlepších inovačních projektů se uskuteční letos v prosinci v Praze.

“Soutěže se mohou zúčastnit české firmy, podnikatelé a organizace, které mají inovační potenciál, anebo již inovativní projekty, nástroje a technologie vytvářejí. S napětím očekáváme a těšíme se na nové projekty, které letos Vizionáři představí. Měli by si pospíšit, uzávěrka přihlášek se blíží,” říká Tereza Šamanová, hlavní analytička projektu Vizionáři a výkonná ředitelka sdružení CzechInno, které soutěž organizuje. Více informací je k dispozici na stránkách www.vizionari.cz.

Témata projektů mohou být široká. Cílem je, aby v praxi pomáhaly zlepšit a zefektivnit podnikání, anebo byly přínosnými službami ve firmách, veřejné sféře a široké společnosti. Podmínkou soutěže je, aby přihlášené služby a produkty byly ryze české a zároveň byly absolutní novinkou na trhu. Nejlepší projekty vybere odborná porota.

Za jedenáct let trvání soutěže získaly ocenění například novinky z oblasti nanotechnologií, virtuální reality, průmyslového blockchainu i využívání prvků umělé inteligence v praxi. Nechyběly ani inovace šetřící životní prostředí, umožňující recyklaci odpadů nebo samovýrobu vody, elektrické či tepelné energie. Ocenění si odnesly také inovace se silným sociálním kontextem ve vzdělávání, zdravotnictví nebo realizace smysluplných volnočasových aktivit pro děti a mládež i pro ostatní věkové a sociální skupiny.

Loni titul Vizionář 2021 získalo šest subjektů a čestná uznání udělila odborná porota deseti inovativním počinům. K šesti nejlepším tak patřily software ATENA od firmy Červenka Consulting s.r.o.; konsorcium Centra alternativních ekologicky šetrných vysoce účinných antimikrobiálních prostředků pro průmyslové aplikace (AlterBio); Pulzní laser pro medicínské, průmyslové a vesmírné aplikace od Fyzikálního ústavu Akademie věd ČR; Systém pro vizuální inspekci a zvýšení kvality obráběných dílů s využitím umělé inteligence  od OptiSolutions s.r.o.; multifunkční pracoviště S-200 MT od firmy ŠMT, a.s a dále systém POLYBET – technologie pro výrobu kompozitních výrobků z odpadních plastů a odpadních inertních plniv od firmy VIA ALTA, a.s. Osobností projektu Vizionáři 2021 se stal Tomáš Mocek, vedoucí centra HiLASE Fyzikálního ústavu Akademie věd ČR.

CzechInno je zájmovým sdružením právnických osob založeným v roce 2011 k podpoře českého inovačního podnikání, zakladatelem a koordinátorem Středoevropské platformy pro digitální inovace CEEInno, spoluzakladatelem Hubu pro digitální inovace (H4D)I, partnerem Cybersecurity Innovation Hubu (CIH) a autorem unikátního systému podpory inovací v ČR, který spočívá v každoroční organizaci:

  • soutěže Vizionáři, jejímž cílem je oceňovat inovativní počiny v českém podnikání,
  • festivalu chytrého a inovativního přístupu k podnikání s názvem Smart Business Festival,
  • projektu na podporu obchodní a výzkumné spolupráce se třetími zeměmi pod názvem Smart Export Hub, která zahrnuje i výroční přehlídku informací a kontaktů pro mezinárodní obchod s názvem Smart Export Forum a
  • série regionálních akcí pod souhrnným názvem Digitální transformace, určené k propagaci využívání pokročilých digitálních inovací a prvků tzv. Průmyslu 4.0 ve firmách i běžné společnosti.

Záštitu nad soutěží Vizionáři 2022 udělila ministryně pro vědu, výzkum a inovace Helena Langšádlová.

Generálním odborným partnerem Vizionářů v roce 2022 je Komerční banka.

Hlavními odbornými partnery projektu Vizionáři jsou České radiokomunikace, Společnost vědeckotechnických parků ČR, Asociace inovačního podnikání ČR, Enterprise Europe Network a Technologické centrum AV ČR.

Informace o činnosti sdružení CzechInno a všech jeho projektech jsou k dispozici na www.czechinno.cz

Newsletter