Špatnou zkušenost s pojišťovnou má 43 % Čechů, pojištěných je 80 %

Důvodem nedůvěry Čechů v pojišťovny je ze 43 % špatná osobní zkušenost. Ze spotřebitelského průzkumu prováděného agenturou IPSOS pro portál Zarukomat.cz, však vyplynulo, že i přesto je 80 % českých spotřebitelů pojištěno a stejné procento věří v obecnou užitečnost pojištění.

Jako nejčastější příčiny nedůvěry k pojišťovnám respondenti v průzkumu pro Zárukomat uváděli negativní osobní zkušenost. Ve stejné míře (43 %) zvolili obavu z neuhrazení škody. 28 % dotazovaných nevěří pojišťovnám z důvodu negativních kauz zveřejněných v mediích. Z průzkumu vyplývá zásadní spotřebitelský rozpor, i když má 43 % Čechů špatnou zkušenost s pojišťovnami je jich pojištěno 80 % a stejné procento vnímá pojištění jako užitečnou věc.

Nedůvěra v pojišťovny ovšem nepramení pouze z obavy, že nedojde k likvidaci pojistné události, vychází také z nízké informovanosti českých spotřebitelů. Celkem 22 % Čechů uvedlo, že je pro ně těžké zorientovat se v pojistných smlouvách, které pojišťovny údajně tvoří schválně příliš složité. „Není pochyb o existenci poskytovatelů, kteří neinformovanosti klienta zneužívají ve svůj prospěch. Důkazem transparentnosti by měl být jasný výklad všech náležitostí smlouvy, bez zbytečného „slovíčkaření“, říká Tomáš Trnka, ředitel Zárukomat.cz. „Nízká informovanost Čechů ve spotřebitelských otázkách je dlouhodobým problémem. Často dochází ke sjednávání smluv, ve kterých si budoucí plátci pojištění nedbale prověří například podmínky plnění a dochází tak k mylným domněnkám o tom, co všechno pojišťovna kryje.“

Ač průzkum odhaluje nedůvěru spotřebitelů vůči poskytovatelům, stále častěji dochází i ke zneužívání jejich produktů. Česká asociace pojišťoven prověřila v roce 2017 celkem 18 141 podezřelých pojistných událostí, ve kterých odhalila pojistné podvody v úhrnné hodnotě 1,23 mld. Kč. Celkově počet prověřovaných pojistných podvodů v minulém roce narostl o 13 %. 

Newsletter