Společné prohlášení o spolupráci mezi ČR a Kanadou

Náměstek ministra zahraničních věcí Martin Tlapa a kanadská velvyslankyně v České republice Barbara C. Richardsonová dnes v Černínském paláci podepsali Společné prohlášení Ministerstva zahraničních věcí České republiky a Ministerstva zahraničních věcí, obchodu a rozvoje Kanady o dvoustranné spolupráci, v němž obě strany vyjadřují přání podporovat a dále posilovat své stávající hluboké historické vazby.

 Za tímto účelem vznikl nový plán spolupráce mezi Českou republikou a Kanadou. Jedná se o pracovní dokument, jehož cílem je usnadnit spolupráci mezi českými a kanadskými ministerstvy a jinými úřady.

Plán spolupráce je flexibilní nástroj, který se zabývá spoluprací v celé řadě oblastí a vypovídá tak o silném vztahu mezi oběma zeměmi. V současné době do něj patří spolupráce a společné iniciativy v oblasti konzulárních styků, obrany a bezpečnosti, digitalizace státní správy, zdravotnictví, dvoustranné spolupráce mezi ministerstvy zahraničních věcí, rozvojové spolupráce, migrace, veřejné diplomacie, vědy, techniky a inovací, podpory obchodu a investic a programů pro mládež na podporu pracovních, studijních i poznávacích pobytů.

„Vazby mezi Českou republikou a Kanadou jsou pevné nejen díky tisícům českých krajanů, kteří v Kanadě žijí; spojují nás také společné hodnoty a podpora volného a svobodného obchodu. Kanadu velmi obdivuji a těší mě, že plán česko-kanadské spolupráce dá výrazný impuls rozvoji vzájemných styků. Máme zájem na prohloubení vztahů v celé řadě oblastí. V oblasti obchodu nám jde především o posílení pozice českých podniků v Kanadě a o podporu spolupráce v oblasti vědy a výzkumu,“ řekl náměstek Tlapa.

„Tisíce Čechů a Kanaďanů dnes navštěvují druhou zemi, pracují zde a studují, naši vědci společně pracují na inovačních projektech, naše podniky se těší výhodám díky nové Komplexní hospodářské a obchodní dohodě mezi EU a Kanadou, naši vojáci působí bok po boku v NATO, například v bojovém uskupení posílené předsunuté přítomnosti v Lotyšsku. Společné prohlášení a plán spolupráce povyšují náš pevný vztah na novou úroveň. Náš přístup k této spolupráci bude nyní komplexnější a lépe strukturovaný,“ řekla kanadská velvyslankyně Richardsonová.

Vztahy mezi Českou republikou a Kanadou jsou dlouhodobé a blízké, založené na sdílených hodnotách demokracie a právního státu i na mezilidských vazbách. V roce, kdy si připomínáme 30. výročí sametové revoluce a 20. výročí vstupu České republiky do NATO, jsou vazby mezi našimi státy i osobní a rodinná pouta mezi jejich občany posíleny.

 

Newsletter