Společnost Coface zveřejnila žebříček Top 500 společností ve střední a východní Evropě

V roce 2018 pokračoval solidní nárůst ekonomické aktivity v regionu střední a východní Evropy, který začal již v roce 2017. Platí to zejména pro Polsko, Maďarsko a Lotyšsko, kde hrubý domácí produkt (HDP) vzrostl téměř o 5 %. V ostatních zemích bylo tempo růstu nižší, zejména v Rumunsku, Estonsku a Bulharsku. Navzdory rozdílům mezi jednotlivými zeměmi se v roce 2018 držel celkový průměrný hospodářský růst v regionu na solidních 4,3 % oproti 4,6 % v roce 2017. Z hlediska odvětví jsou na vrcholu žebříčku Top 500 ropné a plynárenské společnosti, následuje automobilový průmysl a doprava a nespecializovaný obchod.

„Hlavními motory růstu byly soukromá spotřeba, zvýšení investic do dlouhodobého majetku a export, který byl sice méně dynamický než v předchozím období, nicméně i přes zpomalení v eurozóně stále rostl,“ řekl Ján Čarný, generální ředitel pojišťovny Coface ČR. V roce 2018 společnost Coface v návaznosti na několikeré zlepšení hodnocených parametrů v předchozím roce zvýšila hodnocení Chorvatska a Slovenska. Takové jsou hlavní závěry, které přináší nejnovější studie CEE Top 500 společnosti Coface.

Coface působí v oblasti mezinárodního úvěrového pojištění a nyní zveřejnila svůj jedenáctý každoroční přehled 500 nejvýznamnějších společností ve střední a východní Evropě – Coface CEE Top 500. Průzkum představuje pořadí podniků podle obratu a zkoumá i další aspekty, jako je počet zaměstnanců, rámec působení, odvětví a trhy a nově také hodnocení úvěruschopnosti podle metodiky Coface. Hospodářský vývoj předních 500 firem v regionu je reprezentativní pro trendy na trhu v celém regionu.

500 největších společností: zvýšení obratu a náboru, snížení čistého zisku

 „Z analýz vyplývá, že příznivé ekonomické prostředí pěti stovkám největších firem prospívalo, což se promítlo do vyšších výnosů,“ vysvětluje Declan Daly, generální ředitel společnosti Coface pro střední a východní Evropu. Agregovaný obrat všech 500 firem se zvýšil o velmi příznivých 9,6 % na 698 mld. eur. Výnosy se podařilo zvýšit u 78,8 % podniků zastoupených v žebříčku (oproti 80 % v roce 2017, resp. 63 % v roce 2016). „Různá úskalí však čistý zisk snížila o 1,6 % na 30 mld. eur. Nízká míra nezaměstnanosti a úbytek pracující populace vedou k nedostatku pracovních sil, což pro firmy v žebříčku představovalo nejen v každodenním provozu ale i z hlediska expanze zdaleka největší výzvu. Provozní náklady podniků zvyšuje nejen nárůst mezd, ale i růst vstupních nákladů, což v konečném důsledku vede k poklesu zisku. Zostřuje se konkurence a výsledkem je nízká marže, která zvyšování nákladů nevykompenzuje,“ uzavírá Declan Daly.

Největší hráči sídlí v Polsku a v automobilovém průmyslu

V Polsku sídlí největší podniky regionu, jejichž celkový obrat podle zjištění poslední studie meziročně roste. Firmy na předních příčkách žebříčku Coface jsou známé již z dřívějška. Na prvním místě zůstává PKN Orlen, polský koncern zabývající se rafinací ropy a maloobchodním prodejem pohonných hmot, jemuž se obrat zvýšil o 15 %. Česká Škoda Auto (2. místo), nadnárodní ropná a plynárenská společnost MOL Hungary (3. místo) a maloobchodní společnost Jeronimo Polska (4. místo) obhájili svoje pozice z předchozího roku a výnosy rovněž navýšili.

V první desítce si udržuje silnou pozici automobilový průmysl zastoupený známými značkami, jako jsou česká Škoda Auto (2. místo), Volkswagen Slovensko (5.) a Audi Maďarsko (7.). Proti předchozímu roku si v žebříčku polepšil Volkswagen Slovensko, a to díky výraznému navýšení obratu o 37,5 %. Zvýšení výnosů, byť výrazně nižší o 1,1 %, zaznamenala i společnost Audi Maďarsko.

Jednotlivá odvětví: na špici ropa a plyn, následují automobilový průmysl a doprava

Na tři nejsilnější odvětví, kam spadají největší společnosti v regionu (automobilový průmysl a doprava, ropa a plyn a nespecializovaný obchod), nadále připadá téměř 60 % všech výnosů. Ke zvýšení obratu však přispěla všechna odvětví, z největší části pak energetika, automobilový průmysl a obchod.

Čistý zisk se vyvíjel příznivě jen ve vybraných odvětvích, kdy nárůst činil od 4,6 % (dřevařský a nábytkářský průmysl) do 41,9 % (nespecializovaný obchod). Odvětvím, jemuž se dařilo nejméně, bylo opět stavebnictví s čistou ztrátou 146 %, a to navzdory zvýšení výnosů o 10,6 %.

Odvětví nerostných surovin, chemikálií, zpracování ropy, plastů a farmacie je opět v čele a díky zvyšování cen ropy v prvních třech čtvrtletích roku 2018 je i největší. Zesilující napětí a obavy o světový obchod vedl v závěrečných měsících roku 2018 k poklesu cen ropy. Omezením dodávek se však organizaci OPEC a jejím členům podařilo udržet ceny nad minimem z roku 2016. Společnosti v tomto odvětví ve střední a východní Evropě však podnikají především v oborech rafinace a zpracování ropy a plynu. Díky tomu si dokázaly adaptovat rafinérskou marži a poklesem ceny „černého zlata“ příliš neutrpěly.

Automobilový průmysl a doprava o své prvenství z předchozího roku přišly. I když firmám výnosy vzrostly o 7,6 %, čistý zisk jim klesl o 11,7 %. Slabší výsledky automobilového průmyslu a dopravy oproti předchozímu roku odrážejí globální propad celého sektoru. Škodí mu cyklické zpomalení, nárůst protekcionismu a strukturální změny v průmyslu, mj. investice do inovací a změny spotřebitelského chování. Zhoršení situace v sektoru následně postihuje vývoj západoevropských ekonomik jako např. Německa, kde se výroba automobilů výrazně omezuje. Sektor i přesto zůstává zásadní ekonomickou oporou regionu.

Třetím odvětvím na stupních vítězů je tzv. nespecializovaný obchod. Stejně jako v předchozím roce byla hlavním motorem růstu v regionu CEE spotřeba domácností, která díky nízké nezaměstnanosti a růstu mezd v roce 2018 dále akcelerovala. Tento příznivý vliv solidní poptávky však oslabují problémy, kterými odvětví prochází: zvyšování mezd zaměstnanců a nedostatek pracovních sil v kombinaci s pokračující citlivostí zákazníků na ceny a ostrou konkurencí stlačují marže.

„Firmám působícím v regionu střední a východní Evropy dělají starosti omezení na straně nabídky, mj. nedostatek pracovních sil, vysoké využití kapacit, růst vstupních nákladů a dopady vnějšího zpomalení (přímé i nepřímé). Hlavním motorem růstu by měla zůstat spotřeba domácností, byť omezené zrychlování investic do stálých aktiv a oslabení exportu růst HDP srazí. Přesto se ale zpomalení projeví omezeně: společnost Coface předpokládá, že průměrný růst HDP v regionu CEE v roce 2019 oslabí na 3,6 % a v roce 2020 na 3,2 %“ dodává Ján Čarný, generální ředitel pojišťovny Coface ČR.

Česká republika

Čtvrtou nejvýznamnější zemí regionu je Česká republika. Na čtvrté místo ji řadí počet firem, ovšem z hlediska agregovaného obratu by se umístila o pozici výše. Ve srovnání s předchozím rokem se výnosy největších firem v ČR zvýšily o 5 % a čistý zisk o 15,5 %. Co se týče obratu, jsou české podniky velmi silné. Vedou dokonce celkové pořadí z hlediska průměrného obratu ve výši 1,505 mld. eur, což je více než 1,442 mld. eur vykázaných polskými subjekty. Průměrné skóre v hodnocení Coface @rating však u hodnocených podniků dosahuje hodnoty 6,1, což na průměr regionu nestačí.

„Automobilový průmysl a doprava má mezi předními českými podniky zahrnutými do studie tradičně silnou pozici. Na toto odvětví připadá celkem čtvrtina všech firem a 35 % obratu českých firem. V ČR byl vyroben největší počet vozidel ze všech středo a východoevropských zemí: v roce 2018 celkem 1 345 000 osobních a užitkových vozů. Na druhém místě se umístilo odvětví nerostných surovin, chemikálií, ropy, plastů a farmacie, které co do počtu podniků a jejich celkového obratu tvořilo 18,3 %, resp. 17,3 %,“ říká Ján Čarný, generální ředitel pojišťovny Coface ČR

Newsletter