Společnost Huawei přinesla dle studie evropské ekonomice miliardy eur

Podle studie Oxford Economics vedoucí světový dodavatel informačních a komunikačních řešení, společnost Huawei, poskytla evropské ekonomice prostřednictvím svých obchodních aktivit v roce 2018 stimul ve výši 12,8 miliardy EUR. Přímo nebo skrze dodavatelské řetězce podpořila fungování celkem 169 700 pracovních míst. 

Přímý příspěvek společnosti Huawei k evropskému HDP ve výši 2,5 miliardy v roce 2018 je více než dvojnásobek oproti roku 2014, což představuje meziroční nárůst 19 %. Za stejné období rostla zaměstnanost podpořená společností Huawei v průměru o 13 % za rok a celkové daňové odvody o 17 % za rok.

„Nová Evropská komise chce pro EU zajistit digitální suverenitu prostřednictvím silného technologického ekosystému. Zpráva Oxford Economics jasně ukazuje, že Huawei je mezi nejlepšími společnostmi v Evropě, které díky inovacím svých produktů a služeb pomohou EU naplnit její cíle,” říká hlavní zástupce Huawei při evropských institucích Abraham Liu.

„Významně přispíváme ekonomice Evropské unie, pomáháme zlepšit výrobní kapacity a zajistit, že evropské firmy a průmysl nezůstávají pozadu, pokud jde o tempo digitální transformace. Naším cílem je nyní pomoci Evropské komisi dosáhnout jejího závazku připravit Evropu na digitální éru,” dodává Liu.

Důležitým partnerem pro evropské firmy

Huawei patří k vedoucím společnostem na cestě ke splnění cílů EU prostřednictvím budování rychlých a spolehlivých sítí ve spolupráci se všemi hlavními evropskými operátory a prostřednictvím investic do výzkumu a vývoje. 23 výzkumných zařízení Huawei ve 12 zemích Evropy a výzkumný program zahrnující 140 evropských univerzit – zaměřený na vše od bezdrátových technologií po optiku, cloud computing a nové materiály – pomáhají evropskému průmyslu posílit náskok v zejména těchto oblastech.

Díky aktivní spolupráci s evropskými společnostmi navíc Huawei zaručuje, že jeho technologie jsou implementovány takovým způsobem, který maximalizuje přínosy jak pro jednotlivé firmy, tak  pro celou společnost.

Společnost Oxford Economics měřila celkový ekonomický dopad Huawei ve smyslu přispění k evropskému HDP, pracovním místům a daňovým příjmům.

Shrnutí příspěvku společnosti Huawei 

Celkově společnost Huawei přispěla k evropskému HDP částkou ve výši 12,8 miliardy EUR, což zahrnuje:

• Přímý příspěvek Huawei ve výši 2,5 miliardy EUR, plynoucí z provozních výdajů v jejích provozech v EU, na Islandu, v Norsku a ve Švýcarsku.

• Nepřímý příspěvek ve výši 5,4 miliardy EUR v rámci dodavatelského řetězce prostřednictvím nákupu zboží a služeb od dodavatelů ve 12 evropských zemích, ve kterých Huawei nakupuje nejvíce.

• Indukovaný příspěvek ve výši 4,9 miliardy EUR, který zachycuje širší ekonomické benefity související s vyplácením mezd (ze strany Huawei, jakož i firmami v dodavatelském řetězci společnosti) zaměstnancům, kteří následně své výdělky utratí v maloobchodních, volnočasových a dalších provozech. Zahrnuje také ekonomickou aktivitu podpořenou v dodavatelských řetězcích těchto provozů.

Společnost Huawei podpořila celkem 169 700 pracovních míst v Evropě. To zahrnuje 13 300 stálých zaměstnanců a 76 100 smluvního personálu v jednotlivých pobočkách Huawei v Evropě, plus dalších 80 300 pracovních míst v evropských firmách v rámci celosvětového dodavatelského řetězce Huawei.

Newsletter