Společnost Lafarge Cement v ČR mění název na Holcim

Zdroj: Lafarge Cement

Výrobce čížkovického cementu, společnost Lafarge Cement, začne od května tohoto roku působit na českém trhu pod obchodním názvem Holcim. Dojde tak k přirozenému splynutí s mateřskou skupinou Holcim. Ta je globálním lídrem na trhu stavebních materiálů. Skupina celosvětově zaměstnává 70 000 lidí a její celkové tržby v roce 2021 činily 26,8 miliard švýcarských franků. 

„Transformace představuje pro naši společnost strategický krok, jehož cílem je stát se absolutním lídrem v oblasti inovativních a udržitelných stavebních řešení. Samotná změna názvu byla pečlivě plánována a pro naše zákazníky a obchodní partnery půjde o zcela přirozený přechod. Tento krok nijak neovlivní ani stávající vlastnickou strukturu nebo personální obsazení společnosti,“ uvádí Miroslav Kratochvíl, předseda představenstva a generální ředitel čížkovické cementárny, která v tuto chvíli zaměstnává 150 zaměstnanců.

Změna názvu završí spojení dvou předních výrobců cementu Lafarge a Holcim, které bylo globálně dohodnuto již v roce 2015. Od května bude v Česku společnost vystupovat ve všech obchodních vztazích pouze s názvem Holcim. Součástí přejmenování bude také kompletní rebranding zahrnující nové logo a vizuální podobu, která se objeví ve všech aspektech vnější i vnitřní komunikace.

Skupina Holcim stojí v čele ekologických stavebních řešení a je odhodlána hrát zásadní roli při urychlování přechodu k budoucnosti průmyslu s nulovou produkcí CO2. Staví udržitelnost do centra své strategie a jako světový lídr v recyklaci inspiruje k zavádění principů cirkulární ekonomiky.

Zisk společnosti Lafarge Cement v roce 2021 před zdaněním činil 405 milionů korun. V minulém roce pokračovala poptávka po stavebních materiálech, zároveň výrazně vzrostly ceny vstupů, především cena elektřiny a paliv, což bude mít vliv na letošní výsledky. Tržby Lafarge Cement se mezi lety 2020 a 2021 zvýšily o 8 procent na 1,6 miliardy korun. Na dividendách bylo rozděleno ze zisku 331 milionů korun, připadlo tak 290 korun na akcii.

Miroslav Kratochvíl

Lafarge Cement

Je součástí mezinárodní skupiny Holcim. Již více než 120 let patří mezi renomované výrobce stavebních materiálů se sídlem v Čížkovicích, určených převážně pro český trh. Hlavními výrobky jsou volně ložené a pytlované cementy a maltovinové pojivo Multibat PLUS a především ekologický cement ECOPlanet, zelený cement, při jehož výrobě vzniká o 30 % méně emisí oxidu uhličitého. Řadou ECOPlanet tak naplňují dlouhodobé mise a cíle snížit negativní vliv cementářského průmyslu na životní prostředí. Podnikání Lafarge Cement provozuje v souladu s principy cirkulární ekonomiky a za dodržování přísných norem pro ochranu životního prostředí. Kontinuálně inovují a upravují výrobní technologie. Využívají více než 90 % alternativních paliv.

Lafarge Cement záleží na svých zaměstnancích, zákaznících a lidech, kteří žijí v jejich nejbližším okolí. Rozvoj regionu podporují prostřednictvím sponzoringu ekologických, sociálních a vzdělávacích projektů. Staví a tvoří svět, který respektuje přírodu a přispívá k prosperitě obyvatel na naší planetě. Lafarge Cement tvoří lepší budoucnost pro nás a naše okolí.

Holcim

Holcim tvoří lepší budoucnost pro společnost a planetu. Jako globální lídr v oblasti inovativních a udržitelných stavebních řešení umožňuje Holcim stavět ekologičtější města, inteligentnější infrastrukturu a zlepšovat životní úroveň po celém světě. S udržitelností v jádru své strategie se Holcim stává společností s nulovou produkcí oxidu uhličitého. Jako světový lídr v oblasti recyklace je společnost hnací silou cirkulární ekonomiky, aby bylo možné stavět více s menším množstvím. Společnost Holcim tvoří 70 000 lidí po celém světě, kteří s nadšením tvoří lepší budoucnost pro společnost a planetu prostřednictvím čtyř obchodních segmentů: Cement, hotové betonové směsi, kamenivo a řešení a produkty.

Newsletter