Společnosti ENESA a EVČ se slučují v jednu

Pražská ENESA a pardubická EVČ se spojují v jednu. Sloučená firma má název ENESA. Generálním ředitelem společnosti bude Václav Taubr, dosavadní ředitel EVČ.

Historie společností ENESA a pardubické EVČ  je úzce propojena.  Podílely se na řadě významných projektů, jako byl energeticky úsporný projekt v Národním divadle nebo EPC pro objekty náležející Pardubickému kraji. V roce 2015 se obě firmy staly součástí ČEZ ESCO a vzájemné spojení se jevilo jako stále logičtější krok.

V té době, po čtvrtstoletí své existence, měla EVČ na kontě téměř 700 projektů. Díky zdrojům a rozvodům tepla v systémech centrálního zásobování vyprojektovaných a dodaných společností EVČ dnes mají zajištěny dodávky tepla domácnosti a veřejné i komerční objekty v řadě českých měst. ENESA se zase stala českou jedničkou na poli komplexních energetických úspor formou EPC, kdy je úspora přímo garantována ve smlouvě a investice se splácí ze samotných uspořených peněz.

„Obě společnosti se věnovaly energetickým úsporám a rekonstrukcím energetických hospodářství ve firmách a státní správě. Zatímco ENESA byla silnější ve veřejném sektoru, EVČ měla výbornou pozici v soukromé sféře,“ říká generální ředitel ČEZ ESCO Kamil Čermák. „Rozhodli jsme se vytvořit jeden silný tým připravený realizovat nejen zakázky dosavadního typu, ale poskytovat nové služby jako Performance Based Contracting, projektování v BIM a podobně.“

 „Důležitost projektů energetických úspor bude v budoucnu růst, ať už půjde o klasické rekonstrukce zásobování energiemi, nebo o komplexní projekty EPC. Evropská unie má stále ambicióznější energetické cíle a právě tyto projekty jich mají pomoci dosáhnout,“ říká generální ředitel ENESA Václav Taubr.

Nové cíle EU v oblasti energetické účinnosti stanovují, že státy Evropské unie sníží do roku 2030 spotřebu energií o 32,5 procenta. Právě kontrakty EPC, kdy dodavatel přímo ve smlouvě úspory garantuje, mají být jedním z hlavních způsobů, jak těchto cílů dosáhnout.

Důkazem potenciálu projektů energetických úspor jsou i loňské výsledky projektů EPC společností ENESA a EVČ. Společnosti očekávají, že jejich projekty ušetřily v roce 2018 za energie zákazníkům celkem 215 milionů korun, meziročně o 4 procenta více. Dosažená úspora byla celkově o 21,5 milionu korun vyšší, než smlouvy garantují. Po celé ČR poskytuje ČEZ ESCO energetické služby se zárukou (EPC) v rámci 38 projektů realizovaných ve zhruba 250 objektech ve vlastnictví krajů, měst, ale i privátních majitelů.

Ivo Slavotínek, dosavadní ředitel ENESA a jeden z otců zakladatelů českého trhu energetických úspor, který v devadesátých letech přivezl formát EPC ze Spojených států, bude pokračovat v rámci strategického týmu ČEZ ESCO.

„Jedním z mých cílů při prodeji firmy ENESA do ČEZ ESCO bylo věnovat se strategickým projektům do budoucna, na které mi v rámci ENESA nezbýval čas. Česko a celá Evropské unie míří směrem k šetrným budovám, což je správný trend. Chtěli bychom do komplexních rekonstrukcí a nových staveb vnést zkušenosti získané z projektů EPC,“ říká Slavotínek. „Nové budovy dnes nejsou pouhými stavbami, ale provázanými technologickými systémy.  Podíl technologií na celkové ceně zakázky dosahuje až 30 procent, a proto je nutné hledět nejen na investiční náklady, ale na provozní ukazatele během celého životního cyklu budovy. Tady mohou zkušenosti s EPC významně pomoci.“

Slavotínek se tak chce do budoucna věnovat konceptu PBC (Performance Based Contracting) – což je rozšíření konceptu EPC i na celkové rekonstrukce a nově vznikající budovy. Zatímco EPC se týká rekonstrukcí existujících budov, PBC přenáší výhody EPC i na nové budovy. Dodavatel PBC tak přímo ve smlouvě garantuje, že budova bude splňovat dohodnuté funkční a výkonnostní parametry. Cílem je zajistit dlouhodobě kvalitní vnitřní prostředí budovy za předem stanovené provozní náklady.

Newsletter