Stát loni hospodařil s druhým nejlepším výsledkem od roku 1997

AKTUALIZOVÁNO – Stát loni hospodařil s druhým nejlepším výsledkem od roku 1997, schodek dosáhl 6,2 miliardy korun. Oproti schválenému deficitu je nižší o 53,8 miliardy. Celkové příjmy státního rozpočtu byly 1,274 bilionu a celkové výdaje 1,280 bilionu korun. Informovalo o tom dnes ministerstvo financí (MF).

Na výrazně lepším než původně plánovaném výsledku se dle MF podílely zejména daňové příjmy včetně pojistného na sociální zabezpečení, které byly proti rozpočtu vyšší o 41,1 mld. Kč. Na tomto výsledku se podílel jak efektivnější výběr daní, tak pokračující ekonomický růst doprovázený vysokou zaměstnaností a rostoucími platy v podnikatelském i veřejném sektoru. Efektivní řízení finančních toků souvisejících s obsluhou státního dluhu vedlo k úsporám oproti původně plánovaným výdajům ve výši 6,2 mld. Kč. Nedočerpání kapitálových výdajů o 22,2 mld. Kč ve vztahu ke schválenému rozpočtu souviselo s pomalejším náběhem financování společných programů EU a ČR z nového programového období.

„Pro rok 2018 byl schválen rozpočet s deficitem 50 mld. Nicméně očekáváme, že stát bude v tomto roce hospodařit s mírně vyšším deficitem, než bylo schváleno. Odhadujeme, že stát bude muset vynaložit vyšší výdaje mimo jiné v souvislosti s vyššími investicemi díky nutnosti dočerpat cca 40 mld. Kč z fondu EU nebo vyšším výdajům na obsluhu státního dluhu způsobeným vyšší úrovní úrokových sazeb na trhu,“ uvedl analytik Raiffeisenbank František Táborský.

Proti výsledku roku 2016, kdy byl vykázán přebytek ve výši 61,8 mld. Kč, došlo ke zhoršení hospodaření o 67,9 mld. Kč a to především vlivem poklesu prostředků přijatých z EU a finančních mechanismů o 81,9 mld. Kč. Na vysokou srovnávací základnu roku 2016 mělo vliv zejména to, že především v první polovině roku 2016 byly propláceny vysoké objemy prostředků z EU, které souvisely s výdaji předfinancovanými ze státního rozpočtu v předchozích letech.

Pokud by hospodaření státního rozpočtu bylo očištěno na příjmové i výdajové straně o prostředky z rozpočtu EU a finančních mechanismů, pak by skončilo v roce 2017 schodkem ve výši 1,3 mld. Kč. Přitom v roce 2016 by takto očištěný výsledek představoval schodek ve výši 13,6 mld. Kč.

Newsletter