Strojírenská skupina SkyLimit kapitálově vstupuje do firmy Technik Partner

Česká skupina SkyLimit Industry, kterou tvoří malé a střední strojírenské podniky, koupila během posledních 30 měsíců již čtvrtou společnost a její celkový obrat tak nyní přesahuje 500 mil. korun. Akvírovaná firma Technik Partner je další z oboru průmyslové automatizace, v němž majitelé skupiny spatřují výrazný růstový potenciál.

Fond SkyLimit Industry SICAV, který je investičním nástrojem skupiny SkyLimit, kapitálově vstoupil do společnosti Technik Partner, jež má výrobní zázemí v Bořanovicích u Prahy, a získal v ní 70% podíl. Tři stávající majitelé Technik Partner si ponechali dohromady 30% podíl v nové vlastnické struktuře a budou ve společnosti nadále působit ve svých manažerských rolích.

„Nová akvizice naplňuje vizi moderního strojírenství s vysokou přidanou hodnotou a skvěle zapadá do našeho portfolia, od něhož si slibujeme vzájemné synergie,“ říká Jaroslav Sopuch, předseda správní rady SkyLimit Industry.

Technik Partner s.r.o. je po dosavadních nákupech společností STS Olbramovice a.s., INOX Technology a.s. a Ventos Energy Solutions a.s. celkově čtvrtou akvizicí SkyLimit Industry, z toho druhou v oboru průmyslové automatizace. SkyLimit spatřuje v automatizaci a robotizaci velmi zajímavý sektor podnikání s atraktivním růstovým potenciálem. Nová akvizice rozšiřuje možnosti vzájemné spolupráce a realizace synergií, čímž splňuje jeden ze strategických záměrů fondem budované průmyslové skupiny.

V loňském roce dosáhla společnost Technik Partner tržeb ve výši 111 mil. Kč, přičemž ukazatel zisku před úroky, odpisy a zdaněním (EBITDA) činil 25,5 mil. Kč při marži 23 procent. „Předpokládáme, že začlenění společnosti do naší skupiny pomůže k dalšímu nárůstu tržeb i zisku a především získání nových obchodních zakázek. Vedení společnosti má naši plnou podporu a mohou využít zázemí naší skupiny,“ doplňuje Ľubomír Červeňák, další ze společníků Skylimit Industry.

Technik Partner působí na trhu od roku 2000, a to původně jako exkluzivní zástupce předního německého výrobce kontaktních hrotů pro elektrická zařízení, která se používají především v automobilovém průmyslu. Poptávka ze strany zákazníků však záhy přiměla firmu rozšířit svou činnost o výrobu jednoúčelových strojů a testovacích zařízení. Ty dnes tvoří výraznou většinu tržeb společnosti.

Vyráběné produkty společnosti Technik Partner jsou výsledkem vlastní firemní konstrukční činnosti. Jsou jedinečné a charakteristické vysokou přidanou hodnotou i významným podílem vysoce kvalifikované lidské práce.

Právním poradcem transakce byla společnost Havel & Partners. Akviziční financování poskytla UniCredit Bank.

O skupině SkyLimit Industry
SkyLimit Industry je fond kvalifikovaných investorů typu private equity, který buduje průmyslovou skupinu z řad malých a středních podniků působících v oboru strojírenské výroby. Obrat cílových společností fondu se pohybuje v rozmezí od 100 do 500 mil. Kč. Společnosti mají pevné místo na trhu, vykazují dlouhodobou ziskovost a vysokou přidanou hodnotu a generují pozitivní hotovostní tok. Do skupiny jsou vyhledávány a posuzovány tak, aby bylo možno mezi nimi realizovat výrobní, obchodní a další synergie, které nejsou dostupné individuálním firmám bez skupinového zázemí. SkyLimit Industry je strategický investor, který investuje na předem neomezenou dobu.
SkyLimit Industry tak nabízí kvalifikovaným investorům inovativní koncept střednědobého investování do domácích průmyslových podniků s možností nadstandardního zhodnocení jejich volného kapitálu a je odpovědí na stále rostoucí poptávku po alternativních investičních nástrojích. Fond dosáhl za poslední dva roky kumulovaného výnosu 18,12 procenta.
Portfolio fondu je rozloženo mezi více cílových společností a představuje trvalou hodnotu, která nekoreluje přímo s vývojem na finančních trzích. Minimální výše investice do fondu je 1 mil. Kč.
Zakladatelem fondu a nositelem jeho investiční strategie je společnost SkyLimit Investments s.r.o. Společníky SkyLimit Investments jsou Michal Bakajsa, Ľubomír Červeňák, Marián Fabian a Jaroslav Sopuch.
Obhospodařovatelem fondu je Amista, investiční společnost, a.s. Fond je v současné době otevřen dalším investicím z řad kvalifikovaných investorů.
Fond je členem Czech Venture Capital and Private Equity Association (CVCA).

Newsletter