Studie PwC PayWell: České firmy plánují letos navyšovat platy o 4,8 %

České firmy plánují v roce 2019 navyšovat základní mzdy v průměru o 4,8 %. Nejvyšší růst plánují společnosti ze sektoru obchodu a distribuce, konkrétně o 6,5 %. V sektoru distribuce energií poskytuje garantovaný 13. plat třetina (33 %) společností. Oddělení People & Organisation společnosti PwC zveřejnilo výsledky průzkumu odměňování realizovaného mezi společnostmi působícími na českém trhu. V rámci průzkumu PayWell 2018 tým PwC analyzoval celkové strategie odměňování společností i trendy v oblasti zaměstnaneckých výhod na českém trhu.

„Podle výsledků průzkumu stále více společností využívá při revizi mezd zaměstnanců a plánování rozpočtů informace z tržních průzkumů. Zvyšuje se tak i zájem firem o výsledky studie PayWell, zaměstnavatelé mají zájem zmapovat si své postavení na trhu odměňování a na základě toho zvolit správnou strategii odměňování pro následující období,“ říká Peter Chrenko partner oddělení People & Organisation PwC.

Podle studie pravidelně přehodnocuje mzdy svých zaměstnanců 82 % společností. K přehodnocování mezd nejčastěji dochází v lednu (48 %) a v dubnu (34 %). Některé společnosti provádí přehodnocování mezd dokonce vícekrát do roka. Oproti původnímu plánu bylo tempo růstu mezd v uplynulém roce vyšší než původně indikovaných 4,3 %. Ve sledovaných firmách rostly v uplynulém roce mzdy v průměru o 5,4 %.

Nárůsty mezd v roce 2019

I v letošním roce firmy plánují navyšování mezd obdobným tempem jako v uplynulých letech. Nejvíce se podle plánu zvýší mzda pracovníkům sektoru obchodu a distribuce (6,5 %), nejmenší nárůst mohou očekávat zaměstnanci ve farmaceutickém sektoru (3 %). Společnosti v automobilovém průmyslu loni navýšili mzdy v průměru o 6,5 %, ale letos se navyšování mezd mírně zpomalí. Firmy v tomto sektoru plánují navyšovat mzdy v průměru o 6,0 %. Ve finančním sektoru je plán navýšení pro letošní rok 5,6 % a ICT společnosti plánují nárůst o 3,7 %.

U zaměstnanců velmi oblíbený 13. plat nabízí dle studie PayWell zhruba čtvrtina všech společností. Nejvíce ho společnosti vyplácí v sektoru distribuce energií (33 %) a farmaceutickém průmyslu (31 %), ale i další sektory jako jsou automobilový průmysl, stavebnictví nebo průmyslová výroba se v této oblasti pohybují mezi 25 – 24 %.

„Trend v oblasti navyšování mezd bude pokračovat i v letošním roce. Jedním z hlavních důvodů pokračujícího trendu je nedostatek zaměstnanců napříč sektory i regiony. Část společností už ovšem začala bojovat jinými zbraněmi a snaží se přilákat nové zaměstnance pestrou škálou benefitů. A nemusí jít zdaleka jen o tradiční benefity. Objevují se i novinky jako například „bridge days“, tedy dny volna propojující svátky s víkendy,“ řekl manažer oddělení People & Organization PwC Martin Hůrka.

Studie PwC PayWell je sektorově orientovaná studie zabývající se úrovní odměňování a zaměstnaneckých benefitů. Díky ní mají zaměstnavatelé možnost zmapovat si svoje postavení na trhu a slouží také jako jedinečný podklad pro další rozvoj a stabilizaci lidského kapitálu ve firmě, který se ukazuje jako klíčový pro dlouhodobé úspěšné fungování společností.

O PwC
PwC  je síť firem s více než 250 tisíci lidmi ve 158 zemích světa. Poskytuje špičkové auditorské, daňové a poradenské služby, které podporují jejich klienty při dosahování jejich cílů. Více se o PwC dozvíte na www.pwc.cz.
Název „PwC“ označuje všechny společnosti skupiny PricewaterhouseCoopers International Limited, z nichž každá je samostatným a nezávislým právním subjektem.

Newsletter