Svaz průmyslu: Insolvence má firmu OKD ozdravit

Zahájení insolvenčního řízení ve společnosti OKD je vážnou zprávou pro její subdodavatele, zaměstnance, celý Moravskoslezský kraj i Svaz průmyslu a dopravy ČR (SP ČR). Ve velmi tíživé situaci, do níž se společnost dostala, se však jeví jako rozumný krok, který prozatím umožní zachování pro region významného hodnotového a dodavatelského řetězce v sektoru těžkého průmyslu.

Insolvence by dle SP ČR měla napomoci k ozdravení společnosti a udržení provozů, které jsou stále ekonomicky životaschopné a které mohou být nadále zdrojem významného počtu pracovních míst. Reorganizace by také měla přispět k podstatnému zmírnění tíže dřívějších závazků, jejichž splacení není s ohledem na současnou situaci na černouhelném trhu reálné, a k udržitelnému nastavení finančních toků ve společnosti.

Lze předpokládat, že z reorganizace vzejde OKD v redukované podobě a že ne všechny doly budou moci v dalších letech pokračovat v činnosti, což se odrazí na zaměstnanosti v regionu.

Svaz podporuje snahy ústředních i místních úřadů státní správy o zmírnění sociálních a ekonomických dopadů útlumu hornické činnosti v regionu. Systematicky řízená reorganizace by měla dát dostatek prostoru pro uplatnění propouštěných zaměstnanců v jiných sektorech, například díky rekvalifikacím či dalším nástrojům aktivní politiky zaměstnanosti. SP ČR je připraven nabídnout státu v tomto úsilí pomocnou ruku a podílet se na řešení nastalé situace.

Newsletter