Světová banka jde proti spalování plynů při těžbě ropy

Světová banka chce prosadit globální standard, který by zastavil v současnosti běžné spalování nežádoucího plynu z ropných vrtů. Chce tak zabránit znečišťování životního prostředí a plýtvání přírodními zdroji, píše na svých stránkách list Financial Times.

Představitelé banky doufají, že se jim podaří přesvědčit největší producenty ropy, země i firmy, aby podepsali plán na ukončení spalování plynu. Tvrdí, že tento plán sníží emise skleníkových plynů a zlepší přístup k energiím zemím s nízkými příjmy.

Ropný průmysl spálí ročně zhruba 140 miliard metrů krychlových plynu, což jsou zhruba čtyři procenta světové produkce. Tímto plynem by mohla být vyrobena elektřina, která by uspokojila současnou spotřebu celé Afriky.

Několik zemí, včetně Ruska, Norska, Kazachstánu a Angoly, a předních firem, jako Royal Dutch Shell, Statoil a Total, se již k návrhům banky připojilo a slíbily, že ukončí obvyklé zapalování plynu v místech, kde těží ropu, do roku 2030. Tito producenti jsou zodpovědní za zhruba 40 procent vzplanutí. Nicméně několik dalších velkých zemí a firem, jako Saúdská Arábie, USA, Kanada, Nigérie, Exxon Mobil a Chevron, plán zatím neschválilo.

Ředitelka SB pro oblast energetiky Anita Georgeová uvedla, že chce, aby se závazek na ukončení spalování plynu stal „de facto globálním standardem v odvětví“. SB podle ní úzce spolupracuje s dalšími zeměmi, aby se připojily k iniciativě. Projekt na ukončení spalování plynu má být důležitou součástí příspěvku k pařížským jednáním o boji se změnami klimatu, která začnou 30. listopadu.

Spolu se zásobami ropy se často nachází i plyn, který se při těžbě ropy uvolňuje. Za nejjednodušší způsob, jak tento „nechtěný“ plyn bezpečně zneškodnit, je považováno jeho spálení. Tyto ohně však vytvářejí lokální znečištění, včetně sazí, teplo, světlo a hluk. Přispívají tak ke globálnímu oteplování, protože se při něm uvolňuje oxid uhličitý, i když pokud by se do ovzduší dostal nespálený plyn, mělo by to mnohem vážnější dopad. Zároveň tyto ohně představují plýtvání zdroji, které by mohly být dále užitečné.

Největším „rozhazovačem“ v tomto smyslu je podle údajů SB Rusko. Za ním následují Nigérie, Írán a Irák. Spalování se také v posledních letech prudce zvýšilo v USA. Je to důsledkem těžby plynu z břidlic, která začala v roce 2010. Podle údajů vládního úřadu pro energetické informace EIA objem spáleného plynu vzrostl v roce 2013 na 7,4 miliardy krychlových metrů z 4,7 miliardy v roce 2010. Relativně málo spálí Saúdská Arábie, která je druhým největším producentem ropy na světě, avšak v plýtvání plynem spalováním jí patří až devátá příčka.

Newsletter