Topná sezona je tu. Náklady za energie pomáhá šetřit digitalizace

V Česku začala topná sezona. Vzhledem k přetrvávajícím vysokým cenám energií a ekonomickým podmínkám se české domácnosti opět připravují na finančně náročné období. Více než polovina tuzemských odběratelů očekává, že ceny energií dále porostou. Česká společnost BeiT, která se zabývá vývojem technologií digitalizujících správu nemovitostí, představuje možnost snížení nákladů až o 30 % pomocí online sledování a vyhodnocování energetické spotřeby. Jejich řešení postupně rozšiřují správcovské firmy na cca 130 tisíc bytů.

„Problém vysokých cen energií nás neopouští ani v letošním roce a pro část domácností může opět znamenat komplikaci, kterou počínající topná sezona prohloubí. Ušetřit se však dá i jiným způsobem než prostým snížením osobního komfortu. V BeiT dlouhodobě vyvíjíme technologie, které správu našich domovů plně digitalizují a skrze dálkový monitoring energií umožňují, abychom o své energetické spotřebě měli přehled nikoli po roce, nýbrž každou hodinu. S takovými nástroji může každý získat plnou kontrolu nad svou spotřebou a obratně na ni reagovat. Dle různých analýz dokáže pravidelný monitoring domácnostem ušetřit až 30 % nákladů za energie,“ komentuje Miro Hachlinec, zakladatel společnosti BeiT.

Miro Hachlinec, zakladatel společnosti BeiT

BeiT poukazuje na skutečnost, že vysoké ceny energií pořád vysávají ze značné části českých domácností jejich rozpočty. Na opakující se trend upozornil průzkum agentury Ipsos pro společnost epet. Podle něj nárůst cen energií očekává více než polovina tuzemských odběratelů. Z výsledků průzkumu také vyplývá, že zálohy na energie představují u téměř poloviny domácností až 40 % rodinného rozpočtu.

Ušetřit za energie digitalizací

Nástroje poskytované společností BeiT tak získávají pozornost stále většího počtu správcovských firem, které řešení začínají poskytovat svým klientům. BeiT měření energetické spotřeby v reálném čase propojuje s aktuálními ceníky dodavatelů energií. Obyvatel bytu tak nedostává informaci o své spotřebě jenom v kWh či GJ, ale přímo v korunách. Aktuálně řešení BeiT implementovaly nebo zavádějí správcovské firmy, které v součtu zajišťují služby pro 130 tisíc českých bytů.

Poskytování přehledu o energetické spotřebě by se v Česku mělo časem stát běžnou praxí. To z důvodu implementace směrnice Evropské unie o energetické účinnosti (EED). Ta vlastníkům budov ukládá povinnost informovat obyvatele o spotřebě vybraných energií každý měsíc. Ačkoli společnost BeiT podstatu směrnice vítá, její provedení hodnotí spíš rozporuplně.

„Dostane-li nájemník přehled o své spotřebě jednou měsíčně, nemůže na ni pružně reagovat. Kromě toho se dozví pouze svou spotřebu tepla a teplé vody. A to v měrných jednotkách, nebo dokonce v bezrozměrných veličinách u poměrových měřičů tepla. Detail spotřeby elektřiny, plynu nebo studené vody měsíčně navíc vůbec neuvidí. Implementace řešení pro všechny energie přitom vyžaduje podobnou investici jako zmiňované technologie monitorující spotřebu tepla v reálném čase,“ dodává Hachlinec.

BeiT je inovátor v oblasti digitalizace správy nemovitostí a distribuce energií. Využívá ty nejnovější technologie pro chytrou správu budov. Mezi ně se řadí například i využití internetu věcí (IoT). Firma vyvíjí také vlastní zařízení, datové sítě, databázové systémy, komplexní ERP (enterprise resource planning) software pro správce nemovitostí a mobilní aplikaci k efektivnímu sběru a ukládání informací o nákladech budov. Má rozsáhlý tým nejen pro oblast softwaru, ale i hardwaru a IoT datových sítí. Zjednodušuje práci správcům budov a koncovým zákazníkům umožňuje pravidelný živý náhled aktuálních útrat za energie a služby ve webovém prohlížeči i mobilní aplikaci. Zefektivňuje tak celý proces sledování a analýzy výdajů, administrativních a servisních úkonů a technické správy jakékoli budovy bez ohledu na její stáří.

Newsletter