Transformace kariéry v digitální éře: MPSV nabízí finanční podporu až do výše 50 tisíc korun

V dnešní době jsou digitální dovednosti vyžadované téměř na každém pracovišti. Firmy jednoduše očekávají, že je bude mít naprostá většina zaměstnanců, nikoliv jen pár vyvolených. Technologie jsou středobodem našich životů, a protože naše závislost na internetu a digitální komunikaci roste, musíme s nimi neustále držet krok. Nová iniciativa Ministerstva práce a sociálních věcí (MPSV) proto přináší možnost finanční podpory na digitální vzdělávání až do výše 50 tisíc Kč. Jak může tato iniciativa přispět k rozvoji celé společnosti?

„Věříme, že jako společnost rosteme a stáváme se lepší pouze, když co nejvíce jejích členů má dostatečné dovednosti pro svůj další rozvoj. V kontextu digitálního vzdělávání to vůbec neznamená, že by všichni lidé měli být programátory, ale že by měli mít dovednosti, které jim umožňují reálný kariérní a osobnostní rozvoj ve světě, který je čím dál více založen na IT. S rostoucím počtem digitálních technologií a digitalizací ve všech oblastech života je nezbytné, aby lidé získali dovednosti, které jim umožní úspěšně a efektivně pracovat s technologiemi a digitálními nástroji,“ říká Jana Večerková, zakladatelka a ředitelka intenzivních kurzů programování Coding Bootcamp Praha.

Jana Večerková

Změna pracovního trhu a konkurenceschopnost

Rychlý vývoj technologií mění požadavky na pracovní trh. Kdo se neustále učí a rozvíjí, má větší šanci uspět. Investice do vzdělávání umožní lidem získat nové dovednosti nebo rozšířit ty stávající. Tím zvyšují svou konkurenceschopnost na trhu práce a mají větší šanci dostat se k atraktivnějším pracovním pozicím. Nejde ale jen o schopnost efektivně pracovat s technologiemi, především jde o schopnost přizpůsobit se rychle se měnícím podmínkám. Coding Bootcamp Praha a podobné instituce poskytují intenzivní a specializované kurzy, které umožňují rychlou transformaci kariéry. Tímto způsobem se podpora MPSV stává tím správným krokem ke konkurenceschopnější a inovativnější společnosti.

Investice, která se vyplatí

Pokud to s vaším vzděláváním myslíte vážně, finance, které do toho vložíte jsou vždy strategicky investovány. Argumenty tvrdící, že v dnešní době může každý získat všechny informace zdarma na internetu, lze snadno a rychle vyvrátit. Především je pro začátečníky bez hlubších znalostí obtížné rozlišit relevantní informace, zároveň mnoho zdrojů bývá zastaralých nebo dokonce nepřesných. Navíc může být celý učební proces výrazně snazší v přítomnosti mentora, člověka, který vás navede a pomůže vám, když se ztratíte. A samozřejmě důležitým bodem je i to, že čas má svoji cenu, a tak věnovat dlouhé roky učení o samotě nemusí být ani zdaleka tak efektivní jako v porovnání s rychlejší cestou ve skupině dalších podobně smýšlejících lidí.

Odložte si splátky školného a studuje i v angličtině

Coding Bootcamp Praha již nyní nabízí možnost odloženého školného, které umožňuje účast na kurzech i lidem s omezeným rozpočtem. Nová iniciativa MPSV navíc ještě více rozšiřuje tuto možnost a umožňuje lidem získat finanční podporu na své vzdělávání. V kombinaci s odloženým školným a možností získat až 50 tisíc Kč na vzdělávání v oblasti IT se stává Coding Bootcamp Praha ještě dostupnějším a atraktivnějším pro širší veřejnost.

„Jsme také pozitivně překvapeni i tím, že podporované kurzy mohou probíhat v angličtině, což v minulosti nebylo možné. V oblasti programování je angličtina předpokladem pro to, aby člověk se mohl vzdělávat z kvalitních nejnovějších materiálů, a proto je skvělé, že existuje podpora pro kurzy nejen v češtině ale i v angličtině,“ zakončuje Večerková, Coding Bootcamp Praha.

Newsletter