Tři procenta zaměstnanců v autom. průmyslu ČR tvoří 9 % HDP

Automobilový průmysl stále drží pozici tahouna české ekonomiky. Podle aktuálních čísel Sdružení automobilového průmyslu (SAP) se na průmyslové produkci u nás podílí bezmála jednou čtvrtinou (24,7 %) a na celkovém HDP je 9 %. Přímo poskytuje zaměstnání 150 tisícům lidí. Pro srovnání v celé EU v automobilovém průmyslu pracuje podle Eurostatu 12,6 milionu lidí, což představuje 5,7 % všech pracovních míst a sektor se podílí 6,8 % na HDP Evropské unie. V následujících letech však čekají obor velké změny, na které je třeba se dobře připravit. Shodli se na tom účastníci konference o příležitostech v auto-moto průmyslu.  

Na úvod promluvil britský velvyslanec Nick Archer, který mimo jiné konstatoval, že je v zájmu všech, aby odchod Británie z EU měl co nejmenší vliv na vzájemné obchodní dohody a aby společný obchod fungoval ve všech oblastech minimálně stejně dobře jako doposud.   

„Automobilový průmysl je pro českou ekonomiku důležitým pilířem. Má navíc přesah do mnoha dalších odvětví a jeho význam bude v následujících letech v souvislosti s robotizací a digitalizací růst. Proto jsme rádi, že se podařilo zorganizovat dnešní konferenci, která svedla dohromady zástupce mnoha dílčích oborů od samotných výrobců vozů a dílů, dodavatelů technologií, představitelů zastřešujících organizací se zástupci Czechinvestu a britské obchodní komory,“ uvedla Gabriela Hoppe z pořádající společnosti Grant Thornton Tax & Accounting.

Podle Zdeňka Petzla ze Sdružení automobilového průmyslu (SAP) zaměstnává automoto průmysl v České republice přímo 150 tisíc lidí a nepřímo 400 tisíc. „V podstatě tři procenta zaměstnanců tvoří devět procent českého HDP. To jen podtrhuje důležitost oboru, který představuje čtvrtinu tuzemské průmyslové produkce a pětinu celkového exportu ze země,“ vysvětlil ředitel SAP s tím, že je třeba se už teď připravit na změny, které mobilitu v následujících letech v souvislosti s rozvojem alternativních pohonů a autonomních vozů čekají. 

Newsletter