Účast Česka na EXPO 2025 je obrovská příležitost, říká Petr Očko po podpisu memoranda o spolupráci

Agentura CzechInvest se zapojí do příprav české účasti na světové výstavě EXPO 2025. Stvrzuje to podpis důležitého memoranda o spolupráci s Kanceláří generálního komisaře, která je součástí sítě Českých center. Toto klíčové partnerství posílí vliv Česka na mezinárodním poli, představí inovativní projekty a otevře nové příležitosti pro české podniky.

„Máme velkou radost, že jsme se mohli připojit za CzechInvest k EXPO 2025. Účast Česka na EXPO 2025 je obrovská příležitost. Tato světová výstava je jedinečnou příležitostí prezentovat potenciál Česka a jeho inovativních schopností. CzechInvest je inovační agentura podporující technologie budoucnosti, proto dává partnerství velký smysl,“ řekl Petr Očko, vrchní ředitel sekce digitalizace a inovací Ministerstva průmyslu a obchodu pověřený řízením agentury CzechInvest. A dodává: „Spolupráce s japonskými a mezinárodními partnery nám umožní rozvíjet obchodní vztahy, sdílet know-how a představit světu ty nejlepší české technologické projekty.“

EXPO 2025, které se uskuteční ve městě Ósaka v Japonsku v termínu od 13. 4. do 13. 10. 2025, se stane globálním fórem pro setkávání, sdílení poznatků a prezentaci inovací ve všech oblastech lidské činnosti. Tématem této výstavy je „Vytváření budoucí společnosti pro naše životy“ a zaměří se na rozvoj inovativních technologií, udržitelnost a sociální pokrok.

„Podobně jako olympijské hry spojují sportovce, je pro účastníky – tedy jednotlivé země – EXPO skvělou příležitostí ukázat to nejlepší, co v oblasti společenské, kulturní a obchodní mohou nabídnout. EXPO proto vnímám i jako prostředek pro lákání nových zahraničních investic a rozšiřování těch stávajících, to vše s možností vhodné lokalizace do regionů. Světová výstava potrvá šest měsíců a může sloužit jako platforma pro setkání na byznysové i na té nejvyšší politické úrovni,“ říká Ondřej Soška, generální komisař české účasti na EXPO 2025.

Memorandum o spolupráci, které v pondělí na setkání partnerů a příznivců EXPO 2025 podepsal generální ředitel CzechInvestu Petr Očko a generální komisař Ondřej Soška, poskytne agentuře jedinečnou příležitost prezentovat Česko jako atraktivní destinaci pro investice a rozvoj technologického průmyslu. CzechInvest tak bude prohlubovat spolupráci s japonskými a mezinárodními partnery, podporovat české inovativní projekty a umožňovat českým podnikům využívat platformu EXPO 2025 k rozvíjení nových obchodních příležitostí.

„EXPO 2025 v Ósace bude zcela určitě patřit k nejdůležitějším akcím této dekády. Jedná se o skvělou příležitost předvést Česko jako zemi plnou kreativních nápadů a vývoje pokročilých technologií. Toto představení, které současně proběhne ve velmi ambiciózním pavilonu, může být určující pro další směřování investic do oblasti vědy a výzkumu, o které už nyní usilujeme. Nezapomínejme, že Japonsko je 3. největším investorem v Česku a hodnotový posun těchto investic by pro celou republiku znamenal obrovský přínos nejen v oblasti ekonomické, ale také v oblastech vzdělání, výzkumu, kultury a celkového posazení v rámci dodavatelského řetězce,“ uvedl Jakub Hájek ze zahraničního zastoupení agentury CzechInvest v Japonsku.

CzechInvest také podpoří přípravy české účasti na EXPO 2025 během tzv. roadshow, kterou chystá Kancelář generálního komisaře spustit během letošního podzimu u nás i v Japonsku. Česko by se v Ósace mělo prezentovat nejen tím, co Japonci velmi dobře znají a dlouhodobě obdivují, například českým sklem a vážnou hudbou, ale zejména českými inovacemi, nanotechnologiemi, perspektivními startupy a talenty z regionů. Více informací na www.expo2025czechia.com.

Newsletter