Určitě nemusíte podávat daňové přiznání? Kdy daní příjem penzisté, studenti a co pomůže rodičům?

Termín podání daňového přiznání k dani z příjmu za rok 2021 se blíží. Pro někoho je povinnost přiznat své příjmy samozřejmá, ale jsou skupiny lidí, kteří musí podat daňové přiznání k dani z příjmu jen v určitých případech. Patří sem hlavně lidé pobírající starobní důchod nebo studenti.

Při pobírání starobního důchodu si mohou důchodci přivydělávat. Můžou pracovat na dohodu o provedení práce, na klasický pracovní úvazek nebo vykonávat samostatnou výdělečnou činnost. Ne všechny tyto činnosti zakládají starobním důchodcům povinnost podávat daňové přiznání.

Kdy podávají daňové přiznání důchodci?

Daňové přiznání musí penzista podávat v případě, že pracuje během jednoho měsíce současně pro více zaměstnavatelů a byla mu z příjmů odvedena zálohová daň. Dále je povinen podat daňové přiznání každý, jehož roční příjmy, které jsou předmětem daně z příjmů fyzických osob, přesáhly 15 000 Kč, pokud se nejedná o příjmy od daně osvobozené nebo o příjmy, z nichž je daň vybírána srážkou podle zvláštní sazby daně,“ vysvětluje Markéta Szotkowská, daňová specialistka V4 Group a dodává, že starobní důchod, jakožto sociální dávka, je osvobozen od daně z příjmů. Avšak když starobní důchod přesáhne 36násobek minimální mzdy, dochází k jeho zdanění. Důchodci jejichž důchod přesahuje zmíněný limit, jsou povinni podat daňové přiznání.

Starobní či jiné důchody jsou dle zákona o daních z příjmu osvobozeny od zdanění. Výjimku tvoří důchody, jejichž hodnota převýší 36násobek minimální mzdy. Minimální mzda činí v roce 2022 celkem 16 200 Kč. 36násobek násobek tedy vychází na 583 200 Kč. Pokud tedy důchodce pobírá ročně důchod vyšší než 583 200 Kč (měsíčně 48 600 Kč), bude jeho důchod zdaněn a musí podat daňové přiznání.

I studenti musí leckdy danit svůj příjem

V případě, že má student příjem z DPP a neučinil prohlášení, nemá povinnost podávat daňové přiznání. Daň je mu totiž sražena již zaměstnavatelem, který ji odvádí správci daně. Avšak podáním daňového přiznání může student získat tuto sraženou daň zpět. Je však důležité upozornit, že do daňového přiznání je nutné zahrnout příjmy ze všech dohod o provedení práce,“ upřesňuje Markéta Szotkowská, daňová specialistka z V4 Group.

Dohoda o provedení práce musí být uzavřena písemně s rozsahem práce ne větším než 300 hodin v kalendářním roce pro jednoho zaměstnavatele. V případě, že student pracuje na základě dohody o provedení práce, má možnost podepsat prohlášeni poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti (laicky nazýváno růžovým papírem).

Pokud toto prohlášení podepíše dává tím svému zaměstnavateli svolení s použitím jeho základní slevy na dani, která pro rok 2021 činí 27 840 Kč ročně a pro rok 2022 činí 30 840 Kč, případně dalších slev na dani. To, zda poplatník učiní či neučiní prohlášení a výše mzdy ovlivňuje druh daně, kterou se příjem z DPP zdaňuje,“ popisuje Michal Jelínek, partner V4 Group.

Rodičům pomohou daňové slevy

Slevu na dítě lze uplatnit na každé vyživované dítě, které sdílí s rodičem společnou domácnost a splňuje další podmínky dané zákonem. Za vyživované dítě se přitom považuje nezletilá osoba, ale také zletilá osoba až do věku 26 let, která studuje či není schopna vykonávat soustavnou výdělečnou činnost z důvodu nepříznivého zdravotního stavu, nemoci či úrazu. Komplikace mohou nastat v situaci, kdy se rodiče rozvedou (rozejdou).

Zjednodušeně řečeno sleva na dítě je určena pro jednu domácnost. Jedna domácnost rovná se jedna sleva, která lze dělit mezi rodiče. Sleva na dítě patří tomu rodiči, který má dítě ve své výhradní péči. Protože právě domácnost tohoto rodiče je domácností dítěte a tudíž domácností, která má na slevu nárok. U střídavé péče je to jinak, buď se rodiče dohodnou nebo sleva připadá tomu, koho určí soud. Je však vhodné se domluvit na určení společně hospodařící domácnosti, kdy samozřejmě lze zvolit například střídání mezi rodiči po půl roce, po roce či přiřknout společně hospodařící domácnost pouze jednomu rodiči,“ vysvětluje Michal Jelínek.

Další zajímavostí je, že se mění daňový bonus, který je rozdílem mezi vypočtenou daní z příjmu a slevou na děti. Výše bonusu od letošního roku nemá žádná strop. „Ještě v roce 2021 byla výše daňového bonusu zastropovaná na hodnotě 5025 korun měsíčně, tedy 60 300 ročně,“ vysvětluje Markéta Szotkowská, daňová expertka z V4 Group.

V4 Group je poradenská skupina sdružující advokáty, daňové poradce, auditory a účetní na území Visegrádské čtyřky.  Svým klientům nabízí komplexní poradenské služby na jednom místě. Kromě standardních služeb lokálního charakteru skupina nabízí řešení specifických požadavků v oblasti mezinárodního zdanění, transferových cen a přeshraničních akvizičních procesů. V4 Group působí v České republice, Slovenské republice, Polsku a Maďarsku.

Newsletter